نوشتن لیست زیبایی های این هفته

0

تمرین:

از امروز تا هفت روز آینده، هر چه زیبایی در طول روز می بینید یادداشت کنید.

شرح تمرین:

طی این هفت روز، از صبح تا شب، هر چه زیبایی دیدید باید در این لیست وارد کنید. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که دقیقا منظور از زیبایی ها چیست؟

شیء زیبا، رفتار زیبا، حادثه زیبا، فیلم زیبا، موقعیت زیبا و هر چیز زیبای دیگری که شناسایی کردید را می توانید یادداشت کنید.

این تمرین برای فرزندتان خیلی مفید است!

توصیه می کنیم حتما از فرزندانتان هم بخواهید این تمرین را انجام دهند. از آنها بپرسید در مدرسه، کدام رفتار معلم شان زیباتر و موثرتر است. ذهن آنها را بر روی شناسایی زیبایی ها متمرکز کنید و از آنها بخواهید تا یک هفته، هر روز، این تمرین را انجام دهند.

چرا این تمرین برای فرزندتان ضروری است؟

مشکلی که امروزه در بسیاری از خانواده ها مشاهده می شود، انتخاب الگوهای ناسالم توسط فرزندان است. چیزی که والدین حریف آن نمی شوند!

در این عصر رسانه، خواه ناخواه، فرزند شما با جهان وسیعی رو به روست. در این جهان وسیع افراد ناسالم بسیاری هستند که در میان جوانان محبوبیت یافته اند. زمانی که فرزند شما زیبایی ها زیادی را شناسایی نکرده باشد، بعید نیست که جذب یکی از این زیبایی ها و الگوهای ناسالم شود.

در اینجاست که شما متوجه می شوید، رفتار، تفکرات و پوشش فرزندتان رفته رفته به سمت این الگوهای ناسالم متمایل می شود و هرگونه مخالفت شما با این الگوهای او، موجب افزایش علاقه او می شود. اما راهکار چیست؟

زیبایی شناسی

راهکار این است که به فرزندتان کمک کنید زیبایی شناسی را بیاموزد. زمانی که فرزند شما با انجام دادن این تمرین و سایر تمرین های مشابه و مکمل، ده ها زیبایی این جهان را می بیند و می شناسد، یک زیبایی ناسالم نوظهور، چندان وزنی برای او نخواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید