شناسایی الگوهای شما

0

تمرین:

نام 10 الی 15 نفر از افراد اطرافتان که برای شما نقش الگو دارند را بنویسید؛ سپس برای هر نفر یک ویژگی که برای شما قابلیت الگوبرداری دارد را ذکر کنید.

شرح تمرین:

از بین کسانی که با آنها ارتباط بیشتری دارید، 10 الی 15 نفر را که می توانند به نوعی الگوی شما در یک زمینه باشند را انتخاب کنید. این افراد کسانی هستند که یک ویژگی خاص دارند که شما فکر می کنید در آن ویژگی از شما بهتر هستند.

مثلا ممکن است یک نفر از دوست های شما، در زمینه پشتکار داشتن از شما قوی تر عمل بکند، یا ویژگی شاخص یک دوست دیگرتان شادابی او باشد. وظیفه شما این است که راز شادابی او را کشف کنید و تلاش کنید آنرا در زندگی خودتان به کار ببندید.

سراغ الگوهایتان بروید!

پس از اینکه نام این افراد را یادداشت کردید و جلوی نام هر کدام از آنها ویژگی شاخص شان که قابلیت الگوبرداری داشت را نوشتید، لازم است سرفرصت سراغ تک تک این افراد بروید. همانطور که گفته شد وظیفه شما این است که راز موفقیت آنها در ویژگی شاخص شان را شناسایی کنید. به عبارتی شما باید رفتار آنها را الگوبرداری کنید و برای خودتان به یک مدل تبدیل کنید.

چرا این تمرین را انجام می دهیم؟

هرکدام از ما در زندگی خودمان و در اطراف خودمان الگوها و اسوه هایی داریم که می توانند موجب رشد و توسعه ما شوند، اما به این دلیل که ما روی این نقاط مثبت آنها متمرکز نشده ایم، فرصت این رشد را از دست داده ایم.

انجام این تمرین به ما کمک می کند تا تمرکز بهتر و بیشتری روی این پتانسیل های پنهان افراد اطراف خودمان داشته باشیم و از این رزق های تربیتی غافل نشویم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید