راهبرد تطبیق تصمیم با هدف

0

کارهای شما اهدافتان را تامین می کنند؟

ما باید دائما تصمیمات کوچک روزانه خودمان را با اهدافمان تطبیق دهیم. باید هر روز از خودمان بپرسیم: کارهایی که امروز می کنم چه مقدار از اهداف بلندمدت مرا تامین می کند؟ این کارها چگونه و از چه طریقی به اهداف من ختم می شوند؟

این پرسش، یکی از راهبردهای مهم در مبحث تفکر راهبردی است که در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم.

یک روز کاری شما

فرض کنید یک روز عصر از محل کار به خانه بر میگردید. ثمره کار امروز شما چه بود؟ شاید بگویید امروز یک سی ام حقوق ماهانه تان را تامین کرده اید. قبول است؛ اما دیگر چه کار کرده اید؟ یک چندم از هدف های دیگرتان را امروز تامین کردید؟

مگر نمیخواستید تا 6 سال بعد دارای فلان خصوصیت باشید؟ این خصوصیت مگر یک محصول نیست که حاصل یک رویش است؟ آیا شما بذر این رویش را امروز کاشتید؟

میوه های امروز حاصل تصمیمات دیروز شماست

آنچه ما امروز درو می کنیم یعنی شخصیت، وضعیت، موقعیت، جایگاه و قدرت و هر چه امروز ما و زندگی ما را تشکیل میدهد میوه هایی هستند که از درختان سال های گذشته محصول داده اند.

این درخت ها یک زمانی بذرهای تصمیم بوده اند. این بذرها پنج سال قبل یک جایی کاشته شده اند و امروز این میوه ها حاصل آنهاست.

از کدام قسمت زندگی تان ناراضی هستید؟

اگر امروز از بخشی از شرایط زندگی تان ناراضی هستید، باید بدانید که بذر این شرایط هم در گذشته خود شما کاشته اید. شاید هم این شرایط حاصل نکاشتن بذری بوده که باید می کاشتید.

اگر کاری را که قبلا انجام دادید دوباره انجام دهید به همان نتیجه ای میرسید که قبلا رسیده اید. پس اگر می خواهید این شرایط تغییر کند امروز باید بذرهای جدیدی بکارید.

ثروت پنهان

این راهبرد را هرگز دست کم نگیرید! این راهبردها ثروت هستند. تلاش کنید تفکر را به عنوان ثروت اصلی در جامعه معرفی کنید. اقتصاد مقاوتی اینطوری شکل میگیرد نه با شعار!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید