غنی سازی اعمال روزانه

0

تمرین:

تا چند روز آینده، قبل از انجام هر کار از خودتان بپرسید چه فرصت هایی در انجام آن کار وجود دارد که استفاده از آن فرصت منجر به کسب نتایج بهتر برای شما می شود و یا رشد فکری، روحی، روانی و یا عاطفی در شما ایجاد می کند. سپس سعی کنید تا حد ممکن از این فرصت استفاده کنید.

شرح تمرین:

این تمرین را هنگام انجام تمام کارهای کوچک و بزرگ می توانید انجام دهید. حتی هنگام انجام کارهای روزمره مانند آب خوردن، مطالعه روزنامه، تماشای تلویزیون، صحبت با همکارتان و …

یک مثال

به عنوان مثال شما می توانید فرصت های موجود هنگام نوشیدن یک لیوان آب را شناسایی کنید و از آنها بهره ببرید! مثلا اگر هنگام نوشیدن آب به یاد تشنگان باشید این آب نوشیدن شما، در یک فضای انسانی تر و قوی تر خواهد بود.

مصداق های این تمرین

شاید از خودتان بپرسید چه نوع فرصت هایی را می شود هنگام انجام یک کار شناسایی کرد. در هنگام انجام هر عملی برخی از ویژگی های آن از قبیل نیت، معرفت، انگیزه، حالت انجام، شوق انجام، فکری که پشت انجام کار هست، توجه به آثار آن و توجه به کیفیت آن عمل می توانند فرصت هایی باشند که با توجه به آنها بتوانیم بهره بیشتری را از آن عمل ببریم.

لحظه هایتان را غنی کنید

لحظه های شما در حال گذر هستند. شما در هر لحظه در حال انجام کاری هستید و این کار بهره ای برای شما دارد. به کمک این تمرین می توانید با انجام همین کارها، از بهره بیشتری برخوردار شوید، در نتیجه لحظه هایتان را غنی کرده اید.

نتایج را یادداشت کنید

وقتی شروع به شناسایی این فرصت ها در دل کارهای روزانه تان می کنید و از آن ها بهره می برید، خودتان شاهد نتایج کوچک و بزرگ آن خواهید بود. حتما این نتایج را در جایی یادداشت کنید. بنویسید که انجام این تمرین چه اثری داشت بر تمرکز، قوت و سرعت شما.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید