مدیریت زمان با جدول خودآگاهی

0

تمرین:

یک جدول آماده کنید و طی یک هفته پیش رو، زمان آغاز و پایان هر فعالیت تان را در آن ثبت کنید.

شرح تمرین:

شما در طول روز چه کارهای مشخصی را انجام می دهید؟ ممکن است مدرسه بروید، ظرف ها را بشویید، برای خرید بیرون بروید یا …

سعی کنید تا جایی که می توانید کارهایی که در یک روز انجام می دهید را با زمان شروع و پایان شان در یک جدول ثبت کنید.

مثلا ممکن است زمان شروع فعالیت «شستن ظرف ها» ساعت 12 و 10 دقیقه و زمان پایان آن، ساعت 12 و 30 دقیقه باشد.

جدولی با چهار ستون رسم کنید

بهتر است جدول شما شامل چهارستون باشد:

  • ستون اول: نام فعالیت
  • ستون دوم: زمان شروع
  • ستون سوم: زمان پایان
  • ستون چهارم: میزان زمان صرف شده

به عنوان نمونه در مثال شستن ظرف ها میزان زمان صرف شده 20 دقیقه بود.

زمان های بین کارها را چه کنیم؟

تصور کنید برای گرفتن نان بیرون می روید. می توانید زمان های مراحل خرید نان را تفکیک کنید. مثلا میزان زمانی که در راه رفت هستید، میزان زمانی که طول می کشد تا نان بخرید و میزان زمانی که در راه برگشت هستید را به تفکیک بنویسید.

همه کارها را وارد جدول کنید!

در اوایل انجام تمرین می توانید فقط کارهای روزمره زندگی مثل درس خواندن و خرید کردن و … را وارد این جدول کنید. اما رفته رفته بهتر است همه کارهایی که در یک روز انجام می دهید را وارد این جدول کنید.

فایده انجام این تمرین برای شما چیست؟

دو کاربرد اصلی انجام این تمرین، تقویت مدیریت زمان و نظم فکری شماست. با انجام این تمرین و توجه به نحوه صرف زمان روزانه تان، رفته رفته فکر شما نظم پیدا می کند و با خودآگاهی می توانید بهتر از قبل زمان روزانه تان را مدیریت کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید