مسئولیت ما در دنیا چیست؟

0

مسئولیت ، عامل رشد انسان

کمی به مسئولیت های تان در زندگی فکر کنید . تعدادی را نام ببرید .

بر اساس چه معیاری آن ها را دسته بندی و ثبت می کنید ؟ از نظر شما مهم ترین مسئولیت چیست؟

همه ما در زندگی مسئولیت های گسترده ای داریم . یکی از مهم ترین ان ها ، «تبدیل نعمت ها به ثروت» است .

ثروتی که مستقیم یا غیرمستقیمباید برای انسان ساختن خرجش کنیم .

تبدیل نعمت به طلا؟

نعمت را به چه چیزی تبدیل می کنید؟! به دلار؟ طلا؟ اهن؟ اسکناس؟ و یا …. مهم نیست! هرچه هست باید تبدیل به اندوخته های شما شود و به پای درخت انسانیت ریخته شود، مستقیم یا غیر مستقیم، تبدیل شده یا نشده.

تا انسان رشد کند و جهت بگیرد و در دام های غریزه، هوس، عادت و شیطان نیفتد. و آغاز این مسیر با احساس مسئولیت شما در قبال داشته های تان است.

از دنیا مَرکَب بسازید

باید بر دنیا سوار شویم و از او مرکب بسازیم تا آزاد شویم، اگر نه اسیر دنیا می شویم. با هر شرایطی و با هر ثروتی. از نعمت دنیا و زندگی ثروت بسازیم و خرج انسان کنیم و مسئولیت را براساس تفکر، تعقل، عقیده و معرفت در وجودمان ثبت کنیم .

آفات مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری با شعار و عاطفه و جوگیر شدن اتفاق نمی افتد. باید با آفات آن جنگید:

  • تزلزل شخصیت
  • تزلزل فکری
  • تزلزل روانی
  • و تردید ها

آیا شما تاکنون تجربه مواجهه با آفات مسئولیت پذیری را در زندگی خودتان داشته اید؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید