چهار سوال کلیدی برای رسیدن به زندگی مطلوب

0

یک ابزار کاربردی در تفکر راهبردی

اگر در مجموعه نوشتارهای گذشته در مورد تفکر راهبردی با ما همراه بوده باشید، اکنون چیستی و دلایل ضرورت تفکر راهبردی را می شناسید و می دانید تفکر راهبردی جایگاه مهمی در رسیدن شما به اهدافتان دارد.

امروز در این نوشتار، یک ابزار شناخته شده در تفکر راهبردی را به شما معرفی می کنیم. تفاوتی ندارد که شما در مسیر اهداف فردی خودتان حرکت می کنید یا در مسیر اهداف سازمانی. در هر دو مورد این ابزار می تواند به شما کمک کند راهبردهای درستی را شناسایی و اتخاذ کنید.

با این چهار بحث انس بگیرید

همه ما باید با چهار بحث نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها انس بگیریم. هر انسانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در زندگی خودش باید این چهار مورد را مشخص کند:

  • نقاط قوت خودش را شناسایی کند
  • نقاط ضعف خودش را شناسایی کند
  • با توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت های خودش را شناسایی کند
  • با توجه به نقاط ضعف و قوت، تهدید های پیش رویش را شناسایی کند

حتی اگر فردی مدیر یک سازمان باشد، جهت اتخاذ راهبردهای صحیح رشد سازمانش باید این چهار مورد را برای سازمان خودش مشخص کند.

اهمیت شناسایی فرصت ها

در نوشتار راهبرد فرصت سازی به اهمیت فرصت ها در زندگی اشاره کردیم. بعد از چند دهه کار تربیتی و مشاوره های بی شمار با افراد مختلف، اگر از من بخواهند مشکلات اصلی انسان ها را لیست کنم، حتما یکی از سه گزینه اول این لیست، بی توجهی انسان به فرصت ها خواهد بود.

نداشتن راهبرد مدیریت فرصت خسارت بزرگی به ما میزند. ما فرصت داریم! این را نباید فراموش کنیم. البته فرصت داشتن به معنای این نیست که بیخیال فعالیت و کوشش شویم. بلکه منظور ما استفاده از چشمه جوشان فرصت است که هر روز در زندگی ما جاریست.

تمرین

امروز ساعتی وقت بگذارید و لیست نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای زندگی خودتان را بنویسید. سپس کمی تامل کنید که کدام فعالیت های شما لازم است با توجه به این آگاهی جدید اصلاح گردد تا در مسیر دستیابی به شرایط مطلوب حرکت کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید