چگونه از زمان بهترین استفاده را بکنیم؟

0

چگونه لحظه را درک کنیم؟

تصور کنید نرم افزاری هوشمند دارید که تمامی لحظات زندگی شما را با جزئیات ثبت میکند. برای مثال: امروز صبح ساعت ۵ و ۳۳ دقیقه از خواب بیدار شدید. در حالی که ۱۵ ثانیه از سختی بیدار شدن ابراز ناراحتی کردید، ۵۰ ثانیه در رختخواب غلت زدید، ۱۰ دقیقه مجدد خوابیدید و بیدار شدید ، ۲۰ ثانیه شکرگذاری کردید و سپس …

این بخشی جزئی و فرضی از صحنه بیدار شدن صبح هنگام شما بود .

قدرت لحظه را دست کم نگیرید

اگر تمام لحظات ما تا پایان روز توسط این نرم افزار خیالی به این شکل ثبت شود و پایان روز آن را بررسی کنیم، متوجه می شویم که لحظات بسیاری را براحتی از دست داده ایم. در حالی که این لحظات حامل بهشت و جهنم ماست. لحظه، فرصتی است که هم می تواند بهشت را برای ما بسازد و هم جهنم را …

ارزش لحظات شما چقدر است؟

همانطور که گفته شد لحظه به لحظه شما بسیار گران قیمت است، که البته ممکن است آنرا هر روز به بهایی کم از دست بدهید!

یک تمرین کوچک می تواند نگاه شما را کمی متحول کند. فعالیت های یک روز خودتان را با دقیقه یادداشت کنید. اگر بتوانید فعالیت های یک هفته را یادداشت کنید بهتر است.

حالا بررسی کنید چه دقایقی را در طول روز از دست می دهید. مثلا 15 دقیقه ای که شما پشت چراغ قرمز معطل می شوید را می توانستید صرف انجام چه کاری کنید؟

تصور کنید هر روز با تاکسی به محل کار بروید و در مسیر به مطالعه کتاب بپردازید، به این ترتیب شما سالانه چند کتاب می خوانید؟ این کتاب ها چه تغییراتی در زندگی دنیوی و اخروی شما ایجاد خواهند کرد؟

فعالیت هایی از این دست را یادداشت کنید تا در طول روز با خودآگاهی از لحظاتتان مفیدتر استفاده کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید