چگونه انگیزه اطرافیانمان را تقویت کنیم؟

0

تشکیلات و ایجاد انگیزه

 • اگر معلم هستید
 • اگر مربی یک گروه تشکیلاتی هستید
 • اگر یک پدر یا مادر دغدغه مند هستید
 • اگر مدیر یک شرکت تولیدی هستید
 • و اگر ….

چگونه انگیزه اعضای گروه و خانواده خود را تقویت می کنید؟

آیا هنوز هم فقط از روش تشویق و قدردانی برای اعضا استفاده می کنید؟

و یا به یک سخنرانی با محتوای جملات انگیزشی برای همه اعضا بطور یکسان بسنده می کنید؟

روش های زیادی برای تقویت و افزایش انگیزه در کار وجود دارد که اینجا به یکی از مهم ترین آنها می پردازیم.

آیا اصل همپوشانی را تجربه کرده اید؟

چگونگی مهارت تفویض و اختیار دادن بر اساس 👈« اصل همپوشانی هدف ها، خواسته ها و نیاز ها»

این اصل را بخاطر بسپارید!

«اگر مخاطب در آن کاری که ما انتظار داریم هدف های مشترکی که به درد خودش بخورد، شناسایی کند، انگیزه پیدا خواهد کرد» 👈پس ما باید به او در پیدا کردن اهداف مشترک کمک کنیم (همان اصل همپوشانی)

یعنی به آنها:

 • قدرت انتخاب بدهیم.
 • اختیار بدهیم (البته مهارت تفویض اختیار را باید تمرین کنیم)
 • در تصمیم گیری ها دخالت بدهیم.
 • در جلسات دعوت شان کنیم.
 • نظرخواهی کنیم.
 • مشورت کنیم.
 • اجازه دهیم اشتباه کنند.
 • و بخشی از مسئولیت ها را بطور دقیق به آنها واگذار کنیم.

در این مورد باید هوشمندانه عمل کنیم.مهارت، استعداد و توانایی های آنان را شناسایی کرده و سپس بخشی از کار را که با روحیه، ذائقه، استعداد و ظرفیت فرد همخوانی دارد به او واگذار کنیم .

شما چه روش های دیگری می شناسید ؟!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید