چگونه لحظه های خود را غنی کنیم؟

0

ساعتِ زمانِ شما چه آهنگی می نوازد ؟

زمان برای اکثر انسان های روی زمین از یک زاویه مشخص و ثابت تعریف می شود. و آن شامل روزهای متوالیِ ۲۴ ساعته، هر ساعت ۶۰ دقیقه ای، هر دقیقه ۶۰ ثانیه ای و … و همان روزمره گی است.

البته تعریف دیگری هم هست از نگاهی جدید!

یک آهنگساز نت های موسیقی را بصورتی هدفمند و حساب شده کنار می چیند و آهنگی نو را خلق میکند. نت هایی که به تنهایی هیچ معنایی ندارند. زمان هم مانند یک آهنگ، دربرگیرنده ملودی هایی ست که توسط انسان خلق می شود . زمان وجود دارد اما ما به آن شکل می دهیم، این نوع برخورد ماست که ارزش زمان را مشخص میکند .

«اکنونِ» خود را پیدا کن …

 بر صفحه ساعت شما چه چیزی نقش بسته؟ اعدادی که سالهاست در همه زمان ها یافت و تکرار می شوند. اما واژه «اکنون» هرگز تکرار نمی شود! الانِ شما « اکنون» است. وقتی در حال مطالعه هستید و به دنبال جوابی برای پرسش خود می گردید توانسته اید به لحظه های تان میدان بدهید، روح و جان بدهید و آن لحظه را هوشمند کرده اید. «اکنون» یعنی من برای هر لحظه طرحی دارم.

غنی سازی زمان یا مدیریت زمان؟

اگر به فکر استفاده از زمان باشیم آن وقت می توانیم زمان را مدیریت کنیم . همین لحظات «اکنون» را دریابید. در صورتی که اکنون را خوب درک کردید حرکت ایجاد می شود و حرکت حاصل پیوستار زمان است و این گونه « اراده» تقویت می شود .

تمرین:

واژه « اکنون» را روی صفحه ساعت خود تجسم کنید. هرچند ساعت یکبار به خود یادآوری کنید، چند تا لحظه ی «اکنون» را دریافت کرده اید؟

ابتدای کار سخت است اما با خود خلوت کنید. ببینید در آن لحظه تمرکز، دقت، توجه، سرعت، نشاط، ارتباط دارید؟

قبل از انجام کار خوب فکر کنید و با تمامیت انجامش دهید .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید