چگونه نقاط قوت خود را افزایش و نقاط ضعف خود را کاهش دهیم؟

0

خودآگاهی

من کجا هستم؟

در چه وضعیتی قرار دارم؟

چه ویژگی ها و چه نقاط ضعف و قوتی دارم؟

به چه چیزهایی وابسته ام؟

از چه کسانی الگو می گیرم؟

منابع اطلاعاتی من کجاست؟

مدیریت نقاط ضعف و قوت، راهکار رسیدن به خودآگاهی

آیا تابحال به نقاط ضعف و قوت تان فکر کرده اید؟ بنظر شما شناخت بیشتر در این زمینه ها چه کمکی به شما میکند؟

در این مبحث به دو مولفه بسیار مهم در خودآگاهی می پردازیم.

۱_ نقاط ضعف /نقاط قوت

بیایید عملی تمرین کنیم . یک کاغذ و قلم بردارید و شروع به نوشتن کنید. فهرستی از نقاط قوت خود را بنویسید. مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی، ظرفیت های باطنی و روحی، توانمندی ها، حتی چیزهایی که در باورها یا در آرمان های تان وجود دارد.

مثال: من مهربانم/من در رفتارم با بزرگترها ادب را رعایت میکنم/من بسیار منظم هستم.

۲_با نقاط ضعف و قوت خود چه می کنید؟

در مورد این مولفه خوب فکر کنید. به فهرست تان نگاه کنید و برای هر ویژگی خوب یا عادت غلط تأمل کنید. سپس به سوالات توجه کنید:

مثال:

آیا این نقاط قوت را به سرمایه تبدیل می کنید؟

آیا آنها را هدیه داده اید؟

آیا باعث نشاط در زندگی شما شده است؟ آیا در زندگی شما باعث ایجاد آرامش شده؟

یا قدرت باطنی ایجاد کرده؟

یا اینکه در زمینه های مختلف خدمتی ایجاد کرده؟

نقاط ضعف من منجر به چه تصمیماتی شده است؟

به چه اشتباهاتی منجر شده؟

باعث چه رکود و خسارت هایی شده است؟

و بسیاری سوالات دیگر مشابه این ها را از خود بپرسید .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید