یکی از مهم ترین اعضای گمشده زندگی جوانان

0

الگو سازی موفق

در ذهن خود جستجو کنید. سه نفر از اطرافیان خود را  را که خوب می شناسید انتخاب کنید. این سه نفر باید افرادی خوش فکر و دارای نظم فکری باشند.

حالا از منظر های متفاوت برای این سه نفر طرح سوال کنید. سوالات شما باید اینگونه باشد :

شاخص من در انتخاب این فرد چیست؟

خروجی این آدم چیست؟

رفتارهای خاص او چیست؟

چه ژست شخصیتی ای دارد ؟

چطور حرف می زند ؟

تحلیلگر باشید

در بحث الگوبرداری هیچگاه تقلید یا کپی نکنید. باید فرایندها را کشف کنید. مهم پرداختن ، تفکر و تحلیل کردن است.

شما باید الگوهای خودتان را انتخاب و بررسی کنید، اینکه یک نفر را به عنوان الگوی خودتان بر می گزینید نشان دهنده بسیاری از داده های درونی شماست و می تواند در ادامه با تحلیل درست این الگوها، خصوصیات درونی شما مشخص می شود و مسیر راه شما برای خودتان روشن می گردد.

بنابراین با دقت الگوهای خودتان را مشخص کنید و به تحلیل انتخاب خودتان بپردازید. چه چیزی باعث شد این افراد را به عنوان الگوی خود انتخاب کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید