یک سوزن کوچک، ماشین را از کار می اندازد!

0

حلقه های مفقوده زندگی شما کدام هستند؟

آیا تاکنون به دنبال پیدا کردن حلقه های مفقوده زندگی خودتان رفته اید؟ هرکسی حلقه های مفقوده خودش را دارد. به عنوان مثال چند مورد از حلقه های مفقوده انسان عصر امروز را در اینجا مشاهده می کنید:

  • حلقه مفقوده برای یک نفر خواب بین الطلوعین است
  • برای یک نفر دیگر، ورزش نکردن
  • کسالت داشتن در طول روز
  • به تاخیر انداختن کارها
  • حضور دائم در شبکه های مجازی
  • اصراف در عمر
  • داشتن دوستان ناباب
  • و …

تمرین

شما هم همین الان یکی از حلقه های مفقوده خودتان را شناسایی کنید و بنویسید و تصمیم بگیرید آن را بر طرف کنید. نکته مهم این است که فکر نکنید حل کردن یک مشکل و یک حلقه مفقوده تاثیری ندارد!

افراد بسیاری را می بینیم که در جلسات ما یکی از حلقه های مفقوده شان را شناسایی می کنند اما می گویند: این که فایده ای ندارد! من فقط یک حلقه مفقوده را شناسایی کردم، هنوز 50 تای دیگر هم وجود دارد…

بله حق با این دوستان هست که هنوز 50 تا حلقه مفقوده دیگر هم مانده که شناسایی کنند. اما این حرف غلط است که برطرف کردن یک مشکل فایده ندارد. برای درک بهتر این موضوع به این مثال دقت کنید:

تاثیر عوامل کوچک در زندگی شما

فکر نکنید برای اینکه یک ماشین بزرگ از کار بیوفتد حتما به یک میخ طویله بزرگ نیاز است. بلکه یک سوزن میخی کوچک هم می تواند یک ماشین بزرگ را از کار بیاندازد!

فکر نکنید علت حرکت نکردن شما حتما داشتن یک اشکال بزرگ است. گاهی اشکالات کوچک و حلقه های مفقوده کوچک مانع حرکت شما شده اند و برطرف کردن یک مشکل کوچک می تواند موانع حرکت شما را برطرف کند. فراموش نکنید که یک تکبر در شیطان، 6 هزارسال عبادت او را نابود کرد.

حلقه مفقوده شما چه بود؟

همین الان خودتان را متعهد کنید تا دقایقی بیاندیشید و یک حلقه مفقوده خود را بیابید. تصور کنید در یک کارگاه حضوری شرکت کردید و موظف هستید طی چند دقیقه تفکر یک حلقه مفقوده خود را شناسایی کنید. سپس حلقه مفقوده خودتان را که شناسایی کرده اید زیر همین نوشته بنویسید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید