آسیب شناسی تشکیلات: عدم تواصی و تناصح

0

معنی عدم تواصی چیست؟

عدم تواصی به معنای قطع شدن و متوقف شدن توصیه ها و عدم تناصح به معنای حذف شدن و متوقف شدن نصیحت های خیرخواهانه است.

قطع شدن توصیه ها و نصیحت را می توان یکی از آسیب های جدی در تشکیلات به شمار آورد؛ البته آسیب تواصی و نصیحت به شیوه غلط را نیز نمی توان نادیده گرفت!

تواصی به فعل نکنید

عبارت قرآنی  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر برای همه ما آشناست. اگر کمی در این آیه تدبر کنیم درمیابیم که خداوند از تواصی به اصل استفاده کرده اند نه تواصی به فعل؛ یعنی خداوند دو اصل کلی را به انسان گوشزد کرده اند.

اشتباه ما این است که دائماً فرزندان و اطرافیان خودمان را تواصی به فعل می کنیم، یعنی دائماً به آنها می گوییم: «این کار را نکن، آن کار را بکن، چرا اینجوری کردی؟! و …» ما باید تواصی به اصل داشته باشیم چرا که افعال به یکی دو تا محدود نمی شوند.

به جای اینکه به او 500 تا دستورالعمل بدهید، 10 تا دستورالعمل اصلی را به او بدهید تا خودش رابطه میان دستورالعمل و اصول را پیدا بکند.

اگر اصول را به او یادآوری نکنید، هرچقدر هم که آداب را به او یاد بدهید، نتیجه مصنوعی، مقطعی، ظاهری و سطحی خواهد بود.

یک مثال برای آموزش اصول

به عنوان مثال فرض کنید شما می خواهید تکریم مهمان را به فرزندتان بیاموزید؛ در اینجا شما باید اصول تکریم مهمان را به او یادآوری کنید.

مثلاً تکریم مهمان سه اصل مهم را در بر می گیرد: مخاطب شناسی، زمان شناسی، شرایط شناسی

شما باید این سه اصل در تکریم مهمان را به فرزندتان یادآوری کنید و او باید خودش بفهمد که در بحث مخاطب شناسی باید روحیه مخاطب را در نظر بگیرد؛ مثلا توجه کند که اگر او بستنی دوست دارد برایش بستنی تهیه کند، یا اینکه اگر به خواب نیاز دارد، وسایل خواب را برای او فراهم گرداند.

توصیه های افعالی چه آسیبی به تشکیلات می زنند؟

اگر توصیه های افعالی ما به فردی بیش از اندازه زیاد شود، این جنس توصیه برای او عادی می شود. این شرایط مشابه شرایط والدینی است که صحبت هایشان برای فرزندانشان عادی شده و بچه ها صحبت های آنها را از حفظ هستند!

توصیه های سرپرست تشکیلات به اعضای آن هم اگر دائما از جنس توصیه های افعالی باشد برای اعضا عادی می شود و یک نوع رخوت و خستگی آنها را در بر می گیرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید