آسیب شناسی تشکیلات: غیبت

0

چرا غیبت می کنیم؟

یکی از اصول مهم در روابط تشکیلاتی این است که پشت سر کسی حرف نزنیم. آیا میدانید ریشه غیبت کردن پشت سر دیگری چیست؟

وقتی من پشت سر کسی حرف میزنم می خواهم او را خراب کنم؛ به عبارتی می خواهم بگویم که او از من ضعیف تر است. اما اگر واقعا او از من کمتر و ضعیف تر است چرا می خواهم او را خراب کنم؟!

این را به خاطر بسپارید که هرگاه شما پشت سر کسی صحبت می کنید، ریشه این عمل شما این است که نمی توانید موفقیت او را ببینید و می خواهید او را کمتر جلوه دهید. به همین خاطر از غیبت کردن به عنوان خوردن گوشت دیگری تعبیر شده است، چرا که وقتی غیبت کسی را می کنید دارید از او کم می کنید.

افراد را از چشم دیگران نیاندازید

فرض کنید در جمعی نشسته اید و یک نفر در حال تعریف کردن از کسی است که شما هم او را می شناسید؛ وقتی که از آن فرد تعریف می کنند شما نیش خندی میزنید. وقتی از شما می پرسند: «چرا می خندید مگر در مورد او چیزی می دانید؟» و شما می گویید: «ولش کن، غیبت میشود». در حقیقت شما با همین نیش خند زدن غیبت کرده اید!

همینکه شما با لبخند خودتان هنگامی که از دیگری تعریف می کنند، سعی می کنید او را از چشم دیگران بیاندازید، مرتکب عمل غیبت شده اید.

کجا غیبت کردن ایرادی ندارد؟

گاهی اوقات می بینید که یک نفر دارد از دشمن تعریف نابجایی می کند؛ به عنوان مثال یک نفر از دموکراسی دروغین آمریکا به نیکی یاد می کند. در این شرایط شما می توانید با او مخالفت کنید و نظر خودتان را ابراز کنید چرا که این در حقیقت یک نقد محسوب می شود نه غیبت.

پشت سر کسی انتقاد نکنید

وقتی در جمعی هستید و یک نفر از دوست شما تعریف می کند و به طور مثال می گوید او به خوبی تدریس می کند، اگر شما این حرف را قبول ندارید نیازی نیست نظر خودتان را مطرح کنید!

ذهنیت افراد را در مورد یک نفر خراب نکنید، این یک اصل مهم در تشکیلات است.

ما در تشکیلات اجازه نمی دهیم که کسی پشت سر دیگری حرفی بزند. اگر هم حرفی بود و گفتنش لازم بود، باید این حرف به خود آن فرد گفته شود آن هم بر اساس رحمت و مودت.

نتیجه گیری

هر چیزی که دیگری را بشکند یک آسیب محسوب می شود، به همین سبب، غیبت در تشکیلات یک آسیب است و نباید اتفاق بیوفتد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید