آیا ازدواج باعث می شود ما از گناه شهوت مصون شویم؟

0

راهکار حفظ کردن جوان از گناه چیست؟

امروزه بسیاری از جوانان ما در معرض مبتلا شدن به گناهان برخواسته از شهوت قرار گرفته اند. راهکاری که اکثر افراد جامعه برای حفظ جوانان از این گناهان سراغ دارند، ازدواج کردن است. حتما شما هم با این تفکر آشنا هستید: «زن بگیر تا از گناه محفوظ شوی!»

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ازدواج کردن می تواند جوان را از گناه شهوت محفوظ کند؟

در این نوشتار پاسخ استاد جلیل معماریانی به این پرسش را می خوانیم.

آیا گناه را دوست داری؟!

اگر جوانی اهل گناه باشد، یعنی گناه را دوست داشته باشد، ازدواج کردن نمی تواند او را از گناه شهوت حفظ بکند، چرا که او باز هم گناه را دوست دارد.

اکثر افراد دچار این خطای فکری هستند که صرف ازدواج کردن می تواند فرد را از گناه دور کند، در حالی که کسی که گناه را دوست دارد، پس از ازدواج برای انجام آن گناه جَری تر نیز می گردد!

چطور می شود از گناه حفظ شویم؟

برای اینکه ما بتوانیم خودمان را از گناه شهوت حفظ بکنیم باید تقوای درونی خودمان را تقویت کنیم. تقوا یعنی نیروی خویشتن داری. تقوا یعنی نیرویی برای ترمز گرفتن.

تصور کنید ترمز یک ماشین خراب شده است، حالا اگر شما برای این ماشین بهترین روغن ترمز آلمانی را هم بگیرید باز هم این ماشین نمی تواند ترمز بگیرد. در این حالت شما فقط روغن ترمز گران قیمت آلمانی را به هدر می دهید چرا که تا زمانی که خود ترمز درست نشود، روغن ترمز نمی تواند به متوقف کردن خودرو کمکی بکند.

در نتیجه برای حفظ جوان از گناه نیز باید ابتدا ترمز درونی او یعنی تقوای او را قوی کرد و صرف ازدواج کردن نمی تواند او را از گناه شهوت حفظ کند. ازدواج زمانی می تواند جوان را از گناه دور کند که او تقوای نسبی داشته باشد و ذات گناه را دوست نداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید