اصل «تناصح» در تشکیلات چه کاربردی دارد؟

0

تناصح یعنی چی؟

تناصح یک واژه در باب تفاعل است. ریشه آن، «نصح» به معنای خیرخواهی است. تناصح یعنی افراد برای یکدیگر خیر بخواهند و زمینه خیر رسیدن به یکدیگر را فراهم کنند و با لجبازی های نابجا، یکدیگر را درگیر چالش ها نکنند.

آیا تناصح موجب سوء استفاده دیگران از ما میشود؟

تناصح و خیرخواهی شما برای دیگران ممکن در برخی از موارد با سوء استفاده آنها همراه شود اما این اصلاً نباید موجب سرخوردگی یا نا امیدی شما شود.

وقتی شما سعی می کنید تناصح را در خودتان تقویت کنید، شما در حال کار کردن بر روی خودتان و بر روی روحتان هستید. زمانی که بر روی خودتان کار می کنید هیچ گاه احساس شکست نکنید چرا که هر عمل شما در این زمینه به رشد شما منتهی می شود، حتی اگر در این میان عده ای قصد سوء استفاده از شما را داشته باشند.

آیا تناصح همان سرکوفت است؟

تناصح نباید مانند سرکوفت زدن باشد، چرا که در سکوفت زدن، خیرخواهی وجود ندارد. البته این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که گاهی اوقات یک نفر قصد تناصح دارد اما لحن بد او حس سرکوفت زدن را در ما ایجاد می کند.در اینجا، ما به عنوان گیرنده پیام وظیفه داریم که دقت کنیم تا اصل پیام او را به خوبی درک کنیم.

تناصح چه ارتباطی با مشورت دارد؟

تناصح لازمه مشورت است. تناصح آن ویژگی ای است که باید در مشورت دهنده و مشورت گیرنده وجود داشته باشد. تناصح یک اقتضا در امر مشورت است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید