این راهبرد به شما کمک می کند متوقف نشوید

0

چرا باید بازخورد بگیریم؟

اگر در مسیر اهداف خودتان در حرکت هستید، هرگز بازخورد گرفتن را فراموش نکنید! همه ما در مسیر خودمان حتما به بازخوردها نیاز داریم. اما چرا باید بازخورد بگیریم؟

خاصیت بازخورد گرفتن این است که ظرفیت ما را در یادگیری افزایش می دهد. کسانی که به بازخورد گرفتن اعتقادی ندارند همیشه یادگیری محدودی خواهند داشت. چرا که زمانی که شما از دیگران بازخورد می گیرید و خودتان را ارزیابی می کنید، می توانید خلاءهای خودتان را ارزیابی و شناسایی کنید.

تا زمانی که شما خلاءهای خودتان را شناسایی نکنید، تمایلی به یادگیری برای رشد خودتان نخواهید داشت.

به نتیجه قانع نباشید!

در اینجا می خواهیم یک راهبرد بسیار مهم و سازنده در زندگی همه انسان ها را به شما معرف کنیم: راهبرد سعی

اینکه ما تاکید می کنیم که حتما بازخورد کارهایتان را اندازه بگیرید علتی دارد. ما اصلا نباید قانع باشیم به نتیجه ها. نباید قانع باشیم به یافته ها. نه!

ما باید به این بپردازیم که با توجه به امکانات موجود، اقدام و نتایج کافی داشته ایم یا نه؟ در اینجا بحث سعی مطرح می شود.

سعی یعنی سنجش عمل با ظرفیت خودتان. بازخورد گرفتن مداوم نیز به همین دلیل اهمیت میابد. چرا که به شما کمک می کند دائم میزان سعی خودتان را بسنجید.

چرا راهبرد سعی مهم است؟

شما باید راهبرد سعی را مهم تر از راهبرد عمل و نتیجه در نظر بگیرید. حتی راهبرد سعی از راهبرد منافع نیز مهمتر است. اینکه شما چه منفعتی می برید مهم نیست. بلکه این مهم است که با توجه به سرمایه هایی که در اختیار داشته اید چه سودی گیر آورده اید.

این سنجیدنِ نسبت سود به سرمایه، یک راهبرد اساسی در بازخورد گرفتن است. اگر شما بتوانید این راهبرد را به خوبی در خودتان ایجاد کنید، با یک ظرفیت بی نهایت مواجه می شوید و همین ظرفیت موجب حرکت مداوم شما می شود.

«راهبرد سعی به شما کمک می کند که متوقف نشوید»

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید