تشکیلات و نگاه کارگاهی به دنیا

0

تشکیلات و صحنه واقعی برای رشد شما

در نوشتار چرا تشکیلات یک محیط واقعی برای رشد انسان محسوب می شود؟ گفتیم که در تشکیلات به ترکیب هر انسان توجه می شود و یک صحنه عملیات واقعی برای رشد انسان در زندگی فراهم می شود. توصیه می کنیم ابتدا به این نوشتار مراجعه کنید تا به اهمیت این موضوع در مسیر رشد انسان واقف بشوید.

تشکیلات یک نظام ارتقا را برای رشد فرد ایجاد می کند؛ به این معنا که هر فرد هدف خودش را مشخص می کند و در ادامه، به کمک این صحنه واقعی عملیات، مسیر مشخص رسیدن به آن هدف را ترسیم می کند.

چطور می توانید آبشار را فتح کنید؟

به عنوان مثال، هدف یک نفر فتح یک آبشار است. این فرد ناظر به ضرورت های هدف خودش می تواند بارش را بردارد. او ناظر به شرایط خودش بارش را کم می کند و همراه خودش در این مسیر را انتخاب می کند.

دقیقاً در همین نقطه شاهد یکی از مهم ترین دستاوردهای تشکیلات هستیم. تشکیلات می کوشد تا راه واقعی رسیدن به هدف را به انسان نشان بدهد.

در این مثال نیز فرد با در نظر گرفتن هدف و شرایط پیش رو، مسیر واقعی رسیدن به هدف را پیدا می کند، چرا که او در یک محیط واقعی در یک کوهستان قرار دارد. تشکیلات نیز فرد را در یک محیط اجتماعی واقعی قرار میدهد و به او کمک می کند تا به خودآگاهی برسد و نقاط ضعف و قوت اساسی خودش را بشناسد و آنها را ترمیم و تقویت کند.

به دنیا به چشم یک کارگاه بنگرید

تشکیلات به انسان کمک می کند تا به دنیا به چشم یک کارگاه بنگرد. اگر شما دنیا را یک کارگاه بدانید موضع گیری هایتان فرق می کند.

ما باید به دنیا به چشم یک باشگاه ورزشی نگاه کنیم که در آن خودمان را برای شرکت در مسابقه اصلی در آخرت ورزیده می کنیم.

مرحوم صفایی حائری نیز به این موضوع اشاره کرده اند و گفته اند که در اینجا (دنیا) پاها ساخته می شود و آنجا (آخرت) محل دویدن است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید