تکریم مخصوص برای هفت نفر

0

تمرین

نام هفت نفر از افراد خانواده یا دوستان نزدیک خودتان را روی یک کاغذ یادداشت کنید. جلوی نام هر کدام از این هفت نفر، یک راه جهت تکریم او بنویسید.

شرح تمرین

در این تمرین باید روش تکریم هر فرد را به صورت مصداقی بیان کنید. نحوه تکریم هر نفر با نفر دیگر فرق می کند. مثلا نحوه ای که شما دوستتان را تکریم می کنید با شیوه تکریم پدرتان متفاوت است.

باید از خودتان بپرسید مصداق تکریم پدرتان چیست؟ چه چیزی مصداق تکریم مادرتان است؟ و …

مثلا ممکن است شما چندین مصداق برای تکریم پدرتان داشته باشید از قبیل این موارد:

  • وقتی خواب است او را بیدار نکنید تا به او بی احترامی نشود
  • در خانه، جلوی او پایتان را دراز نکنید و مودبانه بنشینید
  • زمانی که از شما درخواستی دارد فورا به دنبال انجام درخواست او بروید
  • هنگامی که با شما مخالفتی دارد با او بحث نکنید
  • و …

چرا این تمرین را انجام می دهیم؟

انسان موجودی اجتماعی است و خواه ناخواه، بخش زیادی از عمرش را در ارتباط با سایر انسان ها سپری می کند. شما هم اگر می خواهید بنای ارتباطات موثری را در زندگی تان بگذارید که موجب رشد شما می شود، لازم است اصول ارتباطات موثر را رعایت کنید.

ارتباط موثر اصول متعددی دارد. یکی از این اصول، اصل تکریم است. همه انسان ها دوست دارند تکریم شوند. در نتیجه اگر شما بیاموزید که انسان تکریم کننده ای باشید، یک قدم مهم به سمت ارتباطات موثر برداشته اید.

قدم اول در تکریم دیگران این است که شما بتوانید فرصت های تکریم دیگران را شناسایی کنید. این تمرین ذهن شما را متوجه فرصت ها و روش های تکریم افراد می کند.

نتایج، سوخت حرکت

گاه انجام همین تمرینات ساده در حوزه روابط موثر، نتایج شگفت آوری به همراه دارند. شنیدن این نتایج می تواند سوخت حرکت ما جهت انجام تماریت ارتباط موثر باشد. بنابراین اگر شما تجربه ای از انجام تمرین های ارتباط موثر دارید، می توانید تجربه خود را زیر همین نوشته با سایرین به اشتراک بگذارید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید