راهبرد ایستگاه های روزانه

0

راهبردی برای مدیریت فرصت

همانطور که می دانید توجه به فرصت ها همواره باید جزو راهبردهای روزانه و اصلی ما باشد. پیش از این در نوشتار شما در هر لحظه یک فرصت جدید دارید! به راهبرد توجه به فرصت ها اشاره کردیم.

در این نوشتار به راهبرد ایستگاه های روزانه اشاره می کنیم. این راهبرد نیز یکی از راهبردهای مرتبط با مدیریت فرصت های روزانه ماست.

به حساب خودتان رسیدگی

پيش از آن كه مورد حسابرسى قرار گيريد، خود به حساب نفستان برسيد و پيش از آن كه سنجيده شويد، خود نفستان را در ترازوى سنجش بگذاريد و براى آن حسابرسى بزرگ آماده شويد. حضرت محمد (ص)

این سخن پیامبر گرانقدر اسلام، انسان خردمند را در فکر فرو میبرد. ما باید به صورت مستمر خودمان و مسیرمان را تحلیل کنیم. این ارزیابی های روزانه می تواند کمک بسیاری به ما بکند.

البته همه ما اهمیت این ارزیابی ها را میدانیم اما کمتر کسی این ارزیابی ها را تبدیل به یک عادت روزانه کرده است.

راهکار چیست؟

برای اینکه ارزیابی های روزانه برای شما تبدیل به یک عادت بشود و از آنها غافل نشوید، می توانید از راهبرد ایستگاه های روزانه استفاده کنید.

برای ارزیابی خودتان ایستگاه هایی در نظر بگیرید. این ایستگاه ها را بگذارید برای زمان هایی که در خاطرتان می ماند:

قبل از ورود مجدد به منزل، وقتی صبح از خانه بیرون می روید، قبل از ورود به رخت خواب برای خوابیدن، قبل از صحبت کردن، قبل از نصیحت کردن، ابتدای ورود به محل کار، قبل از ارتباط گیری و …

لحظه هایتان را غنی کنید

موقعیت های روزانه تان را بررسی کنید و هفت الی ده ایستگاه را مشخص کنید. برای این ایستگاه ها برنامه هایی جهت ارزیابی خودتان طراحی کنید.

این کار به کمک ایجاد نوعی خودآگاهی در شما می تواند لحظه هایتان را غنی کند. این یعنی مدیریت فرصت!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید