راهبرد فرصت سازی: شما در هر لحظه یک فرصت جدید دارید!

2

راهبردهای فرصت ساز

شما در برخورد با نعمت ها، حوادث و شرایط زندگی خودتان راهبردهای مختلفی را استفاده می کنید. برخی از راهبردها، راهبردهای فرصت ساز هستند.

تصور کنید شما «راهبرد تقویت ارتباطات» را در پیش گرفته باشید. یعنی برخی امور را با هدف تقویت ارتباط موثر خودتان انجام میدهید. این یک راهبرد فرصت ساز است. چرا که هر ارتباط جدید می تواند برای شما فرصت جدیدی ایجاد کند.

فرصت یا تهدید؟

آیا هر فرصت جدید می تواند تهدیدهای جدیدی برای ما ایجاد کند؟ بله!

تهدید ها در ذات فرصت ها نهفته اند. اما شما نباید اجازه دهید به واسطه ترس از تهدیدها، یک فرصت را از دست بدهید. این یکی از راهبردهای غلط آدم هاست که به علت ترس از تهدیدها، فرصت های خودشان را دنبال نمی کنند.

حتی نعمت های ما هم به صورت هم زمان، هم فرصت هستند و هم تهدید. مثلا در روایات داریم که کرامت خداوند می تواند انسان را مغرور کند. این برخورد اشتباه با نعمت ها خودش یک تهدید است!

ستارالعیوب بودن خداوند می تواند برای ما نقش تهدید را هم داشته باشد اگر موجب شود ما با خیال راحت اعمال اشتباه خودمان را ادامه دهیم. در حالی که همین ستارالعیوب بودن خداوند می تواند یک فرصت کاربردی باشد تا ما امور اشتباه مان را اصلاح کنیم.

هر لحظه یک فرصت جدید است

برای اینکه نحوه برخورد با فرصت ها را یاد بگیرید باید این راهبرد را در زندگی خودتان ایجاد کنید: هر لحظه فرصت جدیدی است.

اگر این راهبرد را در زندگی خودتان ایجاد کنید در هر لحظه فرصت ها را شناسایی می کنید. در این حالت متوجه می شوید که هر شستن و هر برخواستنِ شما یک فرصت است. هر نفسی که می کشید یک فرصت جدید است. و شما این فرصت ها را با شکرگذاری بهره ور می کنید.

همین راهبرد شکرگذاری در برخورد با فرصت ها سوخت حرکت شما می شود. این ها عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی حرکت ما هستند.

حتی اگر در هر لحظه در حال از دست دادن باشید…

برای اینکه عمیقا مفهوم «هر لحظه فرصت جدیدی است» را متوجه شوید، بدترین شرایط ممکن را تصور کنید:

تصور کنید در هر لحظه در حال از دست دادن هستید. در هر لحظه دارید امکانات، موقعیت ها و دارایی هایتان را از دست میدهید. موقعیتی از این بدتر هم وجود دارد؟

حتی در همین موقعیت بسیار بد، شما در هر لحظه چیز جدیدی هم به دست می آورید. و آن چیز، یک فرصت جدید است!

یعنی شما حتی در بدترین شرایط، باز هم همیشه یک فرصت جدید دارید. این چشمه جاری فرصت ها، تمام نمی شود. تا زمانی که زنده هستید این چشمه می جوشد.

کسی که هر لحظه فرصت جدیدی برایش ایجاد می شود به یک معدن جوشان طلا دست یافته است. معدنی که در آن در هر لحظه طلای جدیدی می جوشد و می خروشد.

لحظه آبستن بهشت و جهنم است

در پایان لازم است مجدد به خودمان متذکر شویم که فرصت طلاست؛ پس از آن استفاده کنید. هر لحظه آبستن بهشت و جهنم است. این راهبرد را همیشه در نظر داشته باشید: در هر لحظه می شود بهشت را خرید!

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید