شناسایی سه دشمن آینده شما

0

تمرین:

امروز سه مورد از عادت های غلط خودتان را روی یک کاغذ بنویسید. عادت هایی که خودتان به صورت ذهنی میدانید غلط هستند. سپس مشخص کنید این عادت ها چه پیامدهایی دارند:

  • چه پیامدهایی برای خودتان دارند؟
  • چه پیامدهایی برای اطرافیتان تان دارند؟
  • چه پیامدهایی برای اجتماع دارند؟
  • چه پیامدهایی برای خانواده تان دارند؟

تا سه لایه جلو بروید

وقتی سه عادت را مشخص کردید، زیر هر کدام از عادت ها، 4 دسته از پیامدها را که بالاتر به آنها اشاره کردیم (برای خودتان، اطرافیان تان، جامعه تان و خانواده تان) بنویسید.

برای هر کدام از این 4 دسته، تا سه لایه زمانی پیامد بنویسید. مثلا یک پیامد کوتاه مدت، یک پیامد میان مدت و یک پیامد بلند مدت.

مثال

به عنوان مثال ممکن است یک عادت غلط شما، دادن زدن سر فرزندتان برای آرام کردن گریه او باشد. حالا در قسمت پیامدهای منفی این کار بر روی فرزندتان باید مشخص کنید در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت چه صدماتی به او وارد می شود. مثلا یکی از پیامدهای میان مدت این عادت غلط شما، از بین رفتن اعتماد به نفس فرزند شما در جامعه خواهد بود.

هدف این تمرین چیست؟

هدف اصلی این تمرین این است که ما تلخی و آثار منفی یک عادت غلطی که ما میدانیم غلط است ولی آنرا جدی نمی گیریم را بررسی کنیم. این عادت غلط می تواند سرنوشت ما و حتی اطرافیان مان را تغییر دهد. اما ما در حال حاضر حسی نسبت به پیامدهای آن نداریم.

این تمرین کمک می کند تا این پیامدها وارد حوزه محسوسات ما بشود و ما در لحظه آنها را کاملا حس کنیم. به عبارتی می توان این تمرین را در حوزه خودآگاهی و تفکر موثر دانست.

تجربه شما چیست؟

اگر شما هم این تمرین را انجام دادید و متوجه شدید برخی عادات شما تاثیر بسیار مهمی در سرنوشت شما داشته اند اما تاکنون متوجه آنها نبودید، تجربه خودتان را با ما زیر همین نوشته به اشتراک بگذارید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید