مراقب هدر رفتن استعدادها باشید

0

نگاهی به مبحث نیازها

سلام. یک نگرانی انسان هوشمند و خردمند از زمان های دور تاکنون این بوده که چکار کند تا استعدادهایش به هدر نرود. خوب شاید ریشه جلوگیری از هدر رفت استعدادها در جایی دیگر باشد: در توجه به نیازهایتان! برای اینکه بتوانیم بهتر متوجه این مبحث بشویم، ابتدا شما به این پرسش ها بیاندیشید:

 • آیا اساسا انطباقی بین نیازها و خواسته های ما وجود دارد یا نه؟
 • خواسته ها و نیازها چه نسبتی با هم دارند؟
 • بین خواسته ها و نیازها کدام یک در اولویت است؟
 • چگونه باید خواسته ها و نیازها در کنار هم قرار بگیرند؟
 • اصلا چرا اینهمه نیاز وسیع داریم؟
 • و اساسا آیا ما نیازهایمان را تامین میکنیم؟
 • آیا سیستم جهان هستی به گونه ای هست که بتواند نیازهای ما را تامین کند؟
 • نیازهای ما باید در این دنیا تامین بشود؟
 • بین نیازهایی که در این دنیا داریم کدام موارد در اولویت هستند؟
 • آیا بین این نیازها و سرمایه ها نسبت یا رابطه معناداری وجود دارد؟
 • مثلا ما فلان نیاز را داریم و فلان سرمایه را هم به ما داده اند. آیا می توانیم این نیازها را بشناسیم؟ چگونه بشناسیم؟

مدیریت نیازها

برای اینکه بتوانیم ارتباط میان نیازها و سرمایه هایمان را پیدا کنیم باید توانایی مدیریت نیازها را کسب کنیم. خوب اینجا میرسیم به اهمیت مبحث نیازها جهت جلوگیری از هدررفت استعدادهایمان. چون نیازهای ما، محل مصرف استعدادهایمان است. در نتیجه اگر ما این نیازها را به خوبی نشناسیم، سرمایه هایمان یا اسراف می شوند یا احتکار!

این دو بلایی هستند که بر سر سرمایه های ما می آیند. چرا که منطق آنها را با نیازهای خودمان هماهنگ نکرده ایم. پس ما یک فرمولی لازم داریم که بتواند بین این سیستم نیاز_سرمایه و نیاز_استعداد، یک رابطه ای برقرار کند.

چرخه این سیستم باید مشخص شود. پس ما نیاز به سیستم سازی بحث نیاز_استعداد و نیاز_ سرمایه داریم. یک چرخه، یک فرایند و یک مکانیسمی باید آنجا باشد که با آن مکانیسم بتوانیم زندگیمان را اداره کنیم و این چرخه در سبک زندگی ما تاثیر فوق العاده ای دارد. این تاثیر فوق العاده حاصل این است که به شما کمک می کند بتوانید نیازها و استعدادهایتان را در یک جریان منطقی قرار بدهید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید