معرفی راهبرد “زندگی ات را خودت بساز”

0

راهبردی به وسعت زندگی

سلام. در نوشتارهای گذشته تعریف جامعی از تفکر راهبردی به شما ارائه کردیم و راهبردهای متعددی را برای سطوح مختلف زندگی مثال زدیم.

در این نوشتار به راهبردی اشاره می کنیم که شما باید در ساختن زندگی خودتان آن را به کار بگیرید.

زندگی یک خودکار

تصور کنید یک خودکار را در اختیار شما قرار بدهند. شما از این خودکار چطور استفاده می کنید؟

به عنوان مثال، شما می توانید از این خودکار برای نوشتن یک کتاب استفاده کنید. این خودکار می تواند به صورت فرضی 300 صفحه کتاب بنویسد. اما ممکن است شما از این خودکار فقط برای خط خطی کردن های بی مورد استفاده کنید.

زندگی شما

رفتار ما با زندگی خودمان نیز گاه مشابه رفتارمان با همین خودکار است. انسان اختیار دارد که خودکار زندگی اش را برای نوشتن یک کتاب استفاده کند و یا اینکه فقط با آن چند کاغذ را بدون هدف خط خطی کند!

بیایید زندگی مان را خط خطی نکنیم

بیایید امروز در همینجا تصمیم بگیریم که زندگی مان را خط خطی نکنیم. آن هم با امضای دیگران!

به قول علامه جعفری: بیاییم کتاب زندگی خودمان را از امضای دیگران پر نکنیم.

خودت زندگی ات را بساز

کتاب زندگیتان را با امضای خودتان پر کنید! خودتان زندگیتان را بسازید پیش از آنکه دیگران زندگی شما را بسازند.

به دنبال اینکه ارزش های امروز جامعه چه چیزهایی شده است نباشید، بلکه خودتان ارزش دهنده باشید.

به مسیر امام علی (ع) برو!

امیرالمومنین (ع) فرمودند: اگر همه جامعه به یک سمت بروند و حق به سمتی دیگر برود، من به سمت حق می روم.

بر من و شما هم واجب شده است که اگر کل جامعه ما به مسیر غیر حق رفتند، ما به مسیر امام علی (ع) برویم.

این یک راهبرد مهم است.ما باید با قوی کردن پایه های خودمان در عمل این راهبرد را پیاده سازی کنیم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید