نقش ایمان به خدا در داشتن ازدواج موفق

0

ازدواج بدون خدا ممکن است؟

اگر خدا را از ازدواج حذف کنید، هیچگاه ازدواج را به درستی نمی فهمید. اگر خدا را حذف کنید، در امر ازدواج دچار تفسیر به رای، نگاه ناقص و یا برخی بدعت ها خواهید شد.

ازدواج حکم خداست؛ ازدواج مشیت الهی است برای بنده خودش؛ ازدواج مکانیزم اجرایی رشد انسان است. ازدواج یک سیستم است، سیستمی در مسیر رشد انسان.

ازدواج را قیچی نکنید!

رسیدن به این معنای کامل از ازدواج بدون خداوند ممکن نیست. ایمان به خداوند یکی از شرط های دستیابی به یک ازدواج کامل است. البته ایمان به خدا شرط دستیابی به «ازدواج» است، اگر مقصود شما از ازدواج فقط رسیدن دو پرستوی عاشق بهم باشد بحث فرق می کند!

هرچقدر شما مفهوم ازدواج را قیچی کنید، همانقدر از روح ازدواج فاصله می گیرید. اگر شما معنای کامل ازدواج را درک نکنید و به دنبال یک همسر بگردید که فقط مونس شما باشد، به همان نسبت که ازدواج را فهمیدید دستاورد کسب می کنید.

ازدواج یک سیستم کامل است؛ علت اینکه برخی از افراد ازدواج می کنند اما پیمان می بندند که بچه دار نشوند، همین است که معنای ازدواج را نفهمیده اند!

آیا ازدواج شما موفق خواهد بود؟

به دنبال ایمان به خدا، تقوا می آید. اگر شما اطاعت از خداوند داشته باشید، یعنی تقوایی داشته باشید که با ترکیب معرفت و ایمان به دست می آید، این تقوا برای شما یک ازدواج موفق  را به ارمغان می آورد، چرا که خود ازدواج، مولود نگاه شما به دنیاست، اینکه ازدواج شما موفق می شود یا نه، نطفه اش درون خودتان است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید