نقطه شروع ارتباط موثر با انسان ها کجاست؟

0

ارتباط موثر

رمز یک ارتباط موفق در سطح جامعه چیست؟

آیا درگاه ارتباطی انسان ها باهم متفاوت است؟

آیا انسان امروز نیاز دارد که فنون ارتباط موثر را فرا بگیرد؟

درگاه ارتباطی آدم ها کجاست؟

در دنیای امروز، انسان ها هرکدام گذرگاه های متفاوتی برای ارتباط گیری با دیگران دارند. گذرگاه هایی که مجوز های متناسب آن را می طلبد. حال یکی از بحث های بسیار مهم در ارتباط موثر، این هست که «چگونه بتوانیم درگاه ورودی آدم ها را کشف کنیم؟»

به این معنی که 👈دری باز شود و ارتباط شکل بگیرد.

درون مایه ها، کلید گشودن قفل های ارتباطی

کشف درون مایه های ادم ها یکی از راه ها است . برای نمونه باید از علاقه مندی ها ، استعداد ها ، خاطرات ، تجربیات ، تفریحات مورد علاقه آنها ، اندیشه و نظراتشان ، در ارتباط گیری شروع کنیم .

برای ملموس شدن هرچه بیشتر این مبحث با چند مثال همراه باشید:

  • اگر مخاطب شما نوجوان است از علاقه مندی هایش حرف بزنید.
  • اگر بزرگسال است از تجربیات او صحبت کنید.
  • اگر فردی اهل علم و دانش است از معلومات و تجربیات و پژوهش های علمی او سخن بگویید.
  • اگر تخصص یا مهارتی دارد از حرفه او شروع کنید.

پس از آنچه که درون مایه آدم هاست باید ارتباط را شروع کنیم. انسان ها دوست دارند از استعداد ها و علاقه هایشان صحبت کنند.

تمرین کنید

فهرستی آماده کنید از: استعداد ها و علاقه مندی های اطرافیان تان.

سپس مجموعه مولفه هایی که در ارتباط با آدم ها می شناسند، یادداشت کنید. در آنها تأمل و توجه داشته باشید و  به خاطر بسپارید .

«راه بسیار خوبی برای ایجاد و استمرار ارتباط است. و بالتبع وقتی ارتباط شکل بگیرد بقیه مراحل و تاثیر گذاری یا تاثیر پذیری، یاد دادن و یادگیری بخوبی شکل می گیرد.»

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید