ویژگی های یک هدف خوب چیست؟

0

هدف‌گذاری

آیا تا کنون تجربه یک هدف‌گذاری موفق را داشته اید؟

هدف‌گذاری های به انجام نرسیده چطور ؟

خواسته های تان را چگونه به تبدیل به اهداف می کنید؟

مسیر رسیدن به هدف را چطور برنامه ریزی می کنید؟

آیا مراحل یک هدف‌گذاری موفق را می دانید ؟

ریل گذاری اهداف

قبل از طراحی مسیر هدف‌گذاری ، باید به بررسی هدف بپردازیم . هدف موردنظر باید چند شرط اساسی داشته باشد. این شروط برای تحقق هدف باید مشخص و دقیق باشد. به این سوالات دقت کنید:

مراحل هدف؟👈برای رسیدن از چه مراحلی باید عبور کنی؟

زمان تحقق هدف؟👈بازه زمانی متناسب با هدف.

چرایی هدف؟👈چرا می خواهی این کار را بکنی؟

انگیزه هدف ؟👈هدف باید انگیزه بخش باشد!

هدف باید دلیل داشته باشد و مبتنی بر یک طرح تعیین شود .

اندازه گیری اهداف

بیابید با ذکر یک نمونه ، مسیر هدف‌گذاری را آنالیز کنیم.

مثال : من می خواهم اخلاقم را خوب کنم.

دقیقا یعنی چه؟ 👈 باید مشخص شود که در فلان برخورد ها تندی هایی دارم و الفاظی بکار می برم و توقعاتی از خودم دارم که در من رنج ایجاد میکند و محصول اینها👈 ناامیدی ، کناره گیری و پرخاشگری است 👈 پس در فلان مواقع زمانی ، با این روش (راهی را برای خود انتخاب کنید) آن را کاهش می دهم .

برای تمامی اهداف باید آنالیز و تحلیل کنید حتی اگر تصمیم دارید اهداف کیفی تعیین کنید.

مثال 👈 سال آینده می خواهم بهتر شوم!

این عبارت خیلی کلی است. باید مشخص کنید در چه بخش هایی می خواهید بهتر باشید.

کدام مهارت؟ کدام عادت خوب؟ تغییر در مقدار کدام توانمندی؟

مثال👈 می خواهم وضعیت اقتصادی ام را تقویت کنم.

این هدف هم کلی است آن را ریز کنید 👈 من می خواهم ۲۰ درصد درآمدم افزایش پیدا کند!

حال از خود بپرسید: از کجا؟ و چگونه؟

جایی سرمایه‌گذاری می کنید که از آن دانشی فرا می گیرید و هزینه می کنید سپس از دل آن هزینه مهارت کسب می کنید. با ترکیبی از مهارت، دانش، ارتباط و سرمایه های جدیدی که بدست آوردید اعتماد سازی می کنید سپس جای بهتری بکار گرفته می شوید یا تولیدی خواهید داشت.

اهداف تان را بشکنید!

تمرین کنید ….👈در تمامی موضوعات ، اهداف تان را مشخص کنید ، اهداف اقتصادی تحصیلی اجتماعی ارتباطی شغلی معنوی و … . سپس برای هرکدام یک شاخص تعیین کنید و زمان هدف‌گذاری را در مراتب اولیه سه ماهه ببندید. سپس ۳ ماه را به ۳ تا یکماه و بعد هر ماه را به ۴ هفته بشکنید و ریز کنید.

زمان اهداف باید به بخش های کوچک تر تقسیم شوند و ماهیت اهداف هم به اهداف ریز تر و ساده تر تبدیل شوند .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید