پر سودترین یادگیری برای فرزند شما چیست؟

0

پر سودترین معارف

به نظر شما مهم ترین یادگیری برای انسان چیست؟ انفع المعارف یا پرسودترین شناخت ها، معرفت نفس است. خودت را بشناس؛ این مهم است: شناختی که ما نسبت به خودمان به دست می آوریم

پیدا کردن این شناخت نسبت به خود، اساسی ترین بایسته برای همه ماست.

اگر فرزندتان خودش را نشناسد…

اگر می خواهید فرزندتان هویت و شخصیت درستی پیدا کند که این شخصیت باعث بشود تا تفکر در او شکل بگیرد، باید به او کمک کنید تا خودش را پیدا کند.

اکثر ما از خود بیگانه ایم، یعنی از خودمان فاصله داریم. نوبت به ارتباط با خودمان که میرسد خط آنتن نمی دهد! به عبارتی از خودمان فراری هستیم. این جریان باعث می شود که به راحتی برای حل نشدن مسائل، بهانه های بیرونی بتراشیم. حتما این عبارات برای شما آشنا هستند: نگذاشتند، درکم نکردند، زمینه ها را فراهم نکردند و …

اگر فرزندتان نسبت به خودش معرفت پیدا نکند، احتمالا به این دام خواهد افتاد و همواره بیرون را مقصر خواهد دید.

روحیه حق پذیری

بنابراین یکی از زمینه های اهمیت خودشناسی، ارتباط آن با مبحث «حق پذیری» است. اگر ما سبکی از زندگی را در پیش بگیریم که در آن خودشناسی وجود نداشته باشد، کم کم از خودمان فاصله می گیریم. در نتیجه این جریان، رفته رفته سخت می شود که حق پذیر باقی بمانیم.

روحیه حق پذیری یکی از مهم ترین اصول زندگی انسان است. حتما شما هم تاکنون عبارت پرسشی  «خداوکیلی؟!» را شنیده اید. این عبارت با حق پذیری ارتباط مستقیم دارد. در ادبیات کف بازاری وقتی دو نفر بحث می کنند، معمولا از این عبارات استفاده می کنند و مثلا می پرسند: «محمد، خداوکیلی این حرفی که میگویی درست است؟ خداوکیلی؟!»

شاید درک همین عبارت «خداوکیلی» و درک اهمیت «حق پذیری» به اندازه چندین کتاب و کلاس و سمینار ارزشمند باشد!

ما این روحیه حق پذیری را نباید از دست بدهیم. فرمول رسیدن به خود، در خود ما وجود دارد. هم درد و هم درمان در خود است و ما باید به خودشناسی بپردازیم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید