چطور انفاق، منجر به تربیت اجتماعی می شود؟

0

تربیت اجتماعی در تعالیم اسلام

سلام. در مجموعه نوشتارهای مرتبط با تربیت اجتماعی، اشاره های متعددی به تعالیم اسلامی مرتبط با تربیت اجتماعی داشته ایم. در واقع بسیاری از تعالیم حکیمانه اسلام، موجبات تربیت انسان در ابعاد مختلف را فراهم آورده اند.

در این نوشتار به زمینه های تربیت اجتماعی در مبحث انفاق اشاره می کنیم. یعنی به این می پردازیم که انفاق چطور منجر به شکل گیری تربیت اجتماعی در افراد می شود.

انفاق یک بینش جدید به شما می دهد

مهمترین نقش انفاق در تربیت فردیِ ما این است که بخل درونی ما را کاهش می دهد. سختی انفاق و بخشش مال این است که ما دوست نداریم چیزی از ما کم بشود. خداوند هم این را می داند. خدا می گوید این اشکالی ندارد که شما دوست ندارید چیزی از شما کم بشود. چرا که خود خداوند ما را اینگونه آفریده است. اما خداوند به ما بینش جدیدی می دهد که انفاق را برای ما آسان می کند.

این بینش می گوید اگر می خواهی چیزی کم نشود، آنرا به خدا بسپار. که خداوند بهترین حفظ کنندگان است.( فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا) این بینش می گوید شما سرمایه تان را به خدا بسپارید و او سرمایه شما را رشد می دهد. همانطور که به کشاورز آموخت اگر دانه را در آب بیاندازد می گندد. دانه را باید زیر خاک بکارد تا رشد کند، به ما هم آموخت که سرمایه را باید انفاق کنیم تا رشد کند.

انفاق چطور منجر به تربیت اجتماعی می شود؟

همانطور که گفته شد انفاق یک بستر را فراهم می کند که این بستر بخل درونی ما را کاهش می دهد. انفاق حاصل ترکیب نگاه ما با یک بینش جدید است که موجب می شود ما علی رغم ترس از دست دادن، بخشش کنیم. در نتیجه تبدیل می شویم به کسی که در جامعه اش، خیرش شامل حال دیگران هم می شود.

این کمک به دیگران، و خیر رسانی به دیگر افراد جامعه، خود بخش مهمی از تربیت اجتماعی است که بدون انفاق ممکن نمی شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید