چطور «تعهد» موجب افزایش درآمد شما می شود؟

0

مقدمه

آیا می دانید که داشتن «تعهد» چطور می تواند به افزایش درآمد شما منجر شود؟

در نوشتارهای گذشته به مجموعه ای از عوامل موثر در افزایش درآمد و مدیریت اقتصادی خانواده اشاره کردیم که کمتر در جامعه مورد توجه قرار می گیرد. در این نوشتار به بررسی نقش «داشتن تعهد» در رشد شرایط اقتصادی افراد می پردازیم.

تعهد برای شما اعتبار می آورد

همه ما از اهمیت داشتن اعتبار در رشد اقتصادی افراد مطلع هستیم. در نوشتارهای گذشته نیز اشاره کردیم که برای افزایش درآمد و کسب سودهای اقتصادی، داشتن اعتبار حتی از داشتن پول مهم تر است!

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ما از کجا می توانیم برای خودمان اعتبار بیشتری ایجاد کنیم؟

یکی از زمینه های شکل گیری اعتبار، تعهد و خوش قولی است.

منظور از «تعهد» چیست؟

به نظر شما منظور از تعهد چیست؟

خوش قولی و متعهد بودن به تصمیمی که گرفته اید، مخصوصاً در تعامل با دیگران موجب می شود که شما بتوانید اعتماد طرف مقابل خودتان را تا حدودی جلب کنید. به عنوان مثال می توانیم به مواردی چون به موقع سر قرار حاضر شدن یا به موقع پرداخت کردن حساب ها اشاره کنیم.

 اما مفهوم تعهد به همین سطح محدود نمی شود. در سطوح بالاتر، ما با مفهوم تمامیت داشتن در تعهد مواجه می شویم.

تمامیت داشتن در تعهد به چه معناست؟

سطح بالاتر تعهد، تمامیت داشتن در انجام کاری است که به عهده می گیرید. همواره مدیر؛ کارفرما و یا مشتری به دنبال کسی هستند که وقتی کار را به او می سپارند خیالشان راحت باشد. آنها حتی حاضر هستند به چنین فردی مبلغی بیشتر از سایرین پرداخت کنند.

نتیجه گیری

پاداش های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از داشتن تعهد می تواند اقتصاد زندگی شما را بهبود ببخشد و از سو دیگر، نداشتن تعهد می تواند اعتبار شما را کاهش دهد و به دنبال آن به درآمد شما صدمه وارد کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید