چگونه اراده خود را بازسازی کنیم؟

0

چگونه اراده خود را تقویت کنیم ؟

این سوال، دغدغه ذهنی اکثر آدم های اطراف ماست. حتما موقعیت هایی پیش آمده که حس کرده باشید اراده انجام کاری را ندارید و نتوانسته اید یک کار را به سرانجام برسانید. اما یک اصل بسیار مهم وجود دارد:

اگر در هر موقعیتی از ضعف اراده رنج بردید، مطمئن باشید که حتما مواقعی بوده که اراده تان در کاری قوی بوده است. این اصل برای سایر ویژگی ها هم صدق میکند.

اگر دچار ضعف حافظه هستید، حتما در مواقعی حافظه ای قوی داشته اید.

اگر دچار حواس پرتی شده اید، حتما زمانی تمرکز داشته اید و … .

اینکه تمرکز توجه تان را به سمت این زمان هایی که تمرکز، حافظه یا اراده قوی و … داشتید ببرید، کار بسیار مهمی است.

پرونده های ذهنی تان را بگردید

با این پرسش تمامی پرونده های بایگانی شده ذهن تان را بیرون بریزید و درون تان را بکاوید. اگر چنانچه احساس ضعف اراده دارید، برگردید و ببینید لحظاتی بوده که اراده شما قوی بوده باشد؟

به احتمال بسیار زیاد پاسخ تان مثبت است. پس با دقت بیشتری بکاوید و به سوالات زیر پاسخ دهید :

اراده قوی تان را در …..

  • چه لحظاتی ؟
  • چه اموری؟
  • چه شرایطی؟
  • با چه موضوعی؟
  • چه ویژگی‌هایی؟
  • و چه مشغولیت فکری؟

تجربه کردید .

بعنوان مثال به موضوعی که در آن اراده داشتید، علاقه وافر داشتید یا نیاز مبرم یا منافع آن موردنظر بود یا موقعیتی خطرناک؟

گنج تان را یافتید؟

گنج اصلی و پاسخ ، یک واژه است 👈 «اضطرار».

ظرفیت اصلی ما در اضطرار ها بوجود می آید.

ویژگی های ما دائمی نیست، بلکه بسته به زمینه ها و زمان ها متفاوت است.

تمرین :

مانند نمونه ای که بالا گفتیم، موقعیت های مختلفی را که تجربه کردید یادداشت کنید و با طرح سوال آنها را بکاوید و گنج تان را بیرون بکشید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید