آسیب شناسی تشکیلات: تعصب

0
آسیب تعصب در تشکیلات

تعصب با کفر چه ارتباطی دارد؟

یکی از مواردی که می تواند به تشکیلات آسیب زیادی وارد بکند، بحث تعصب است. تعصب و لجاجت را می توانیم در یک جبهه در نظر بگیریم. تعصب نوعی لجاجت در برابر حق است. لجاجت در برابر حق نیز یکی از ریشه های مهم کفر محسوب می شود چرا که یکی از معانی کفر پوشاندن حق است.

ناگفته مشخص است که نپذیرفتن حق و لجاجت بر عمل یا نظر نادرست خود چقدر می تواند به ساختارهای تشکیلات آسیب بزند!

چرا تعصب جلوی رشد افراد را می گیرد؟

نپذیرفتن حق و لجاجت در مقابل حق، نقطه مقابل حق پذیری است و حق پذیری یکی از ویژگی های مهم برای رشد افراد است. افراد حق پذیر خیلی سریع اشتباه خودشان را می پذیرند و در مقابل پذیرش آن مقاومت نمی کنند در نتیجه، در مسیر رشد هیچ گاه متوقف نمی شوند.

در تشکیلات نیز اگر افراد بیاموزند که اشتباه خودشان را سریع تر قبول کنند، تشکیلات خیلی سریع تر رشد می کند. و برعکس، هرگاه اعضای تشکیلات دچار لجاجت و مقاومت شوند، رشد تشکیلات کند می شود و به بدنه آن آسیب وارد می شود.

تعصب چه ریشه هایی دارد؟

یکی از ریشه های تعصب و لجاجت کج فهمی است و بخش دیگری از ریشه های آن بر می گردد به شخصیت افراد. گاهی اوقات فرد احساس خلاء می کند، یعنی کمبود عزت نفس دارد. همین کمبود عزت نفس باعث می شود که انسان اشتباه خودش را قبول نکند و به لجبازی رو بیاورد.

لج کردن یعنی فرد متوجه حق می شود اما حق را می پوشاند و این ریشه در اعتماد به نفس پایین او دارد.

کسانی که به محض مواجهه با یک انتقاد کوچک بهم می ریزند، اعتماد به نفس پایینی دارند، به همین علت است که گفته می شود اگر شما روی شخصیت فرزندانتان کار بکنید، اعتماد به نفس و در نتیجه حق پذیری آنها افزایش میابد.

مواجهه شما با تعصب ها چگونه است؟

آیا شما تاکنون تعصبی را در رفتار خودتان یا اطرافیانتان شناسایی کرده اید؟ با این تعصب چگونه برخورد کردید و این برخورد چه نتیجه ای را برای شما به همراه داشت؟

شما می توانید تجربه خودتان را زیر همین نوشتار با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید