آقای صفایی حائری معتقد به کنترل بیرونی افراد بودند یا کنترل درونی؟

0

پرسش شما:

همانطور که میدانید عده ای از فلاسفه و بزرگان مانند آقای ابن عربی معتقد به کنترل بیرونی افراد هستند؛ این دیدگاه می گوید ما باید آدم ها را کنترل کنیم تا خطایی نکنند. سر دیگر این طیف، کنترل درونی هست؛ شاید بتوانیم افرادی نظیر مولانا را نماینده این تفکر بدانیم.

پرسش این است که استاد صفایی حائری بیشتر به کدام یک از این دو طیف متمایل بودند؟

اندیشه استاد صفایی منظومه دارد

در ابتدا باید به یاد بیاوریم که آقای صفایی حائری در اندیشه خودش یک منظومه دارد. طبیعی است که در یک منظومه، همه این تفکرات و سبک ها دیده بشود. دین اسلام هم دقیقا همینطور است. دین نیز یک منظومه است. به همین دلیل وقتی شما در دین کاوش می کنید یک بخشی از حرف های بودا یا تعالیم مسیح را نیز می توانید در آن پیدا کنید؛ این خاصیت منظومه است.

نسخه هر فرد ناظر به کارکرد او داده می شود

بنابراین در اندیشه آقای صفایی می توان هر دو نوع تفکر را پیدا کرد، البته نسخه ایشان ناظر به کارکردها برای هر فرد متفاوت خواهد بود.

ممکن است یک نسخه برای من آماده شده باشد و خیلی خوب روی من جواب بدهد اما برای فرد دیگر همین نسخه نتیجه خوبی نداشته باشد.

برای برخی از افراد و شرایط، ممکن است کنترل بیرونی لازم باشد و برای برخی افراد و شرایط دیگر کنترل درونی. پیچیدن این نسخه برای هر فرد باید ناظر به یک استعداد شناسی واقعی باشد.

استعداد شناسی حقیقی چگونه است؟

در منظومه تفکر استاد صفایی حائری که همواره استناد به مباحث دینی و قرآنی دارد، انسان شش ویژگی و جهان هستی چهار ویژگی دارد.

ویژگی های انسان عبارتند از: قدر، استمرار، رابطه ها، تقدیر، وضعیت، ترکیب

ویژگی های جهان هستی عبارتند از: جمال، عجل (مرحله بندی)، هدفمندی، نظام مندی و قانون مداری

در اندیشه استاد صفایی، قبل نسخه دادن برای هر انسان باید توجه کنیم که این انسان، با چه سطحی از آن شش ویژگی در جهانی با چهل ویژگی که گفته شده قرار گرفته و متناسب با شرایط او در جهان هستی، می توان نسخه مخصوص او را شناسایی کرد.

نظر استاد صفایی چیست؟ کنترل درونی یا کنترل بیرونی؟

در پایان می توانیم نتیجه گیری کنیم که استاد صفایی در پاسخ این پرسش ابتدا از شما می پرسند که در مورد کدام انسان صحبت می کنید؟!

طبیعتاً هر انسانی در برخی موارد به کنترل درونی نیاز دارد و در موارد دیگر به کنترل بیرونی. حتی در برخی شرایط ممکن است لازم باشد که انسان تازیانه بخورد تا روحش آسیب نبیند!

اندیشه آقای صفایی، یک منظومه مستدل و مستند است و هر کدام از این این سبک های فکری می تواند جزئی از این اندیشه باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید