آیا ممکن است کسی در تشکیلات بزهکار شود؟

0

پرسش شما:

آیا ممکن است یک تشکیلات، یک فرد بزهکار تولید کند؟ به این معنا که فردی در یک تشکیلات آموزش ببیند اما در نهایت به یک بزهکار اجتماعی تبدیل شود.

این ممکن هست که فضایی که تشکیلات ایجاد می کند چنین خروجی هایی را هم داشته باشد؟

پاسخ:

در ابتدا لازم است اشاره کنیم که سیستم آفرینش خداوند اینگونه است که به فرد اختیار انتخاب مسیر خودش را داده است. بنابراین در نگاه اول مسئولیت بزهکار شدن یک فرد با خود اوست. اما پرسش مهم این است که آیا آن تشکیلات تمام آن مواردی را که باید رعایت کند تا افراد حاضر در آن بزهکار نشوند را رعایت کرده است یا نه.

این هم نسبی است چرا که آدم ها معصوم نیستند و هر کس به میزانی که تعلق هایش آزادی دارد و به وجوه مختلف انسان و جهان هستی آگاهی دارد می تواند نقش موثری در تربیت افراد داشته باشد.

نقش رهبر تشکیلات در تربیت اعضای تشکیلات

اوج این رهایی از وابستگی و آگاهی به وجوه مختلف را در وجود معصومین می توان یافت و رهبران تشکیلات به اندازه ای که به این درجه نزدیک تر باشند، اثر مثبت بیشتری بر اعضای تشکیلات خواهند داشت.

یعنی آن فردی که تشکیلاتی را راه انداخته تا بتواند به شهرتی برسد یا نماینده مجلس شود و یا … هنوز از بند تعلق هایش رها نشده، در نتیجه این رهبر به تربیت اعضای حاضر در تشکیلات صدماتی خواهد زد.

نقش تشکیلات در تربیت افراد چقدر است؟

مسلما ما نمی تواینم تضمین کنیم که تشکیلات هیچ خروجی بزهکاری نخواهد داشت، اما می توانیم به جرات بگوییم که درصد خروجی بزهکار تشکیلات به مراتب کمتر از سایر جمع ها خواهد بود.

یعنی اگر خروجی افراد بزهکار از یک دبیرستان مذهبی n درصد باشد، خروجی افراد بزهکار از یک تشکیلات مذهبی، یک بیستم این مقدار خواهد بود.

اگر درصد طلاق در جامعه n درصد باشد، درصد طلاق میان افراد تعلیم یافته تشکیلات مذهبی،   شاید صفر نباشد، اما یک دهم آن مقدار خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید