با تفکر راهبردی نیازهای نهفته تان را کشف کنید

0

عوامل ارزش آفرین و نیازهای پنهان شما

یکی از ویژگی های افرادی که تفکر راهبردی دارند این است که می توانند نیازهای پنهان خودشان را تشخیص دهند. نیازهایی که در ابتدا، غیر مرتبط به هدف شما به نظر میرسند اما در حقیقت نقش مهمی در تجهیز شما در نیل به اهدافتان دارند.

نیازهای پنهان شما، برخی از اعمال ارزش آفرین هستند. در این نوشتار به تشریح چیستی این عوامل ارزش آفرین می پردازیم.

چه چیزهایی عوامل ارزش آفرین هستند؟

در اینجا یک مثال از عوامل ارزش آفرین را بررسی می کنیم.

فرض کنید شما خدمت به پدر و مادر را به عنوان یک گام راهبردی در رسیدن به اهداف خودتان در نظر نگرفته باشید. در صورتی که این یکی از عوامل ارزش آفرین است.

برخی اوقات افرادی را می بینیم که می گویند متاسفانه پدر یا مادرشان مریض شده و آنها مجبور شده اند که از پدر و مادرشان مراقبت کنند. در نتیجه نتوانسته اند تمام وقت روی اهدافشان کار کنند و عقب افتاده اند.

این افراد نیاز نهفته خودشان را نشناخته اند. در حالی که این شرایط برای آنها یک فرصت است. چرا که کمک به پدر و مادر زمینه های جهش حرکت آنها را فراهم می کند. کمک به والدین برای شما نیروی جدیدی تولید می کند که بسیار قوی تر است.

با موانع چطور برخورد می کنید؟

غالبا، افرادی که تفکر راهبردی ندارند را از روی دیدگاهشان نسبت به موانع می توان شناخت. این افراد فکر می کنند موانع را باید از سر راه بردارند و حذف کنند. این یک راهبرد درست نیست! موانع را باید تبدیل به پله های حرکت کرد.

همیشه که نباید انرژی را برای برداشتن موانع صرف کرد. یک وقت هایی باید تونل بزنید، یک وقت هایی هم باید از روی مانع رد شوید. راهبرد همین است که تشخیص دهید بهترین نحوه مواجهه با این مانع چیست.

قرار نبوده مشکل نداشته باشید!

مقصود ما از عبارت کشف نیاز نهفته همین است. یعنی ما در درون خودمان نیازهایی داریم اما جو جامعه به ما القا کرده که نباید این موانع را داشته باشیم.

اصلا یکی از دلایل طلاق همین است که دو طرف فکر می کنند باید بعد از ازدواج با یک جاده اتوبان بدون مانع رو به رو شوند. و زمانی که با موانع و مشکلاتی برخورد می کنند فکر می کنند که به آنچه که میخواستند، نرسیده اند. بنابراین تصمیم به خاتمه دادن به مسیر می گیرند. در حالی که واقعیت این است که این جاده اتوبان را شما باید ایجاد کنید.

همه مشکلات از آنجا شروع می شود که تصور می کنید هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد. این ربات و پیچ و مهره هستند که باید دقیقا درست کار کنند. شیوه کار و زندگی انسان متفاوت است و نمی تواند همواره روتین باشد.

راهبردی برای موفقیت فرزندتان

راهبرد موفقیت خلاف این تفکر است که هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد. راهبرد موفقیت این است که برخورد صحیح با مانع را یاد بگیریم. باید قبول کنیم که ما نیاز داریم به ورزش کردن، کمک به پدر و مادر، سختی کشیدن و …

گاهی لازم است در تربیت فرزندتان یکسری محرومیت هایی هم برای او ایجاد کنید. مثلا همیشه نیاز نیست سرویس او را ببرد و بیاورد. یک وقت هایی هم بگذارید با اتوبوس رفت و آمد کند. اگر همیشه همه امکانات را در اختیار او بگذارید بسیاری از نیروهای او فلج می شود.

یک عامل ارزش آفرین کلیدی

همه ما نیاز داریم به توصل به درگاه معصومین. این در استراتژی باورهای دینی ما هست. ولی ما از این راهبرد برای حرکت قدرتمند در مسیر استفاده نمی کنیم بلکه به عنوان تامین کننده هوس ها استفاده می کنیم.

این توصل به ائمه نیز یکی از عوامل ارزش آفرین و نیازهای نهفته ماست که نباید آنرا در مسیر حرکت خود نادیده بگیریم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید