خطای سیستمی در کلاس های آموزش ارتباط موثر

0

کلاس های آموزش چه ساز و کاری باید داشته باشند؟

در این نوشتار در ارتباط با یک خطای ساختاری در اکثر کلاس های آموزش ارتباط موثر صحبت خواهیم کرد. پیش از شروع این مبحث باید به این پرسش پاسخ دهیم که به صورت کلی، ساز و کار مناسب برای یک کلاس آموزشی چگونه باید باشد؟

تاکید من این است که مدرسین باید به جای دادن راهکارهای ریز و نسخه های ریزی که ناظر به تفاوت های فردی افراد است و خیلی قابل تشخیص نیستند، اصول اصلی را در کلاس تدریس کنند و نحوه به کار بستن این اصول را در مصداق ها تشریح کنند. این شاخصِ کاربردی بودن یک کلاس است.

تا پایان این نوشته کوتاه با ما همراه باشید تا مفهوم این گزاره را بهتر درک کنید و اشتباه سیستمی کلاس های روابط موثر را دریابید.

در کارگاه تمرین نکنید!

امروزه مد شده که در کلاس ها و کارگاه های روابط موثر، تمرین سر کلاس انجام می شود. یعنی افراد در کارگاه با یکدیگر ارتباط می گیرند و اصول را تمرین می کنند.

گویا استقبال عمومی از این نوع کارگاه ها زیاد بوده است. عده ای این روش را به مجموعه ما هم پیشنهاد کردند اما من با این شیوه کارگاه مخالفم. به نظر من این تمرین کردن در کارگاه، یک اشتباه سیستمی در آموزش ارتباطات است.

چرا تمرین در کلاس اشتباه است؟

شرکت کنندگان در این دوره ها از این نکته غافل هستند که این محیط یک محیط مصنوعی است. یعنی این تمرین ها در محیط واقعی کار نمی شود. محیط این کلاس ها یک محیط ایزوله است و تمرین در این محیط ایزوله برای عملی کردن آموزش ها در دنیای واقعی کافی نیست.

کارِ درست چیست؟

من معتقدم ما باید آموزش های مرتبط با یک مطلب را بیان کنیم، کاربردهای آن را هم بگوییم و در ادامه تعدادی تمرین را ارائه دهیم تا افراد در بستر زندگی واقعی خود آن تمرین ها را به انجام برسانند. بستر زندگی میدان عملیات است؛ سپس یک هفته بعد از عملیات خود شرکت کنندگان بازخوردهایشان از انجام تمرین را بیان کنند.

نتیجه گیری

امروزه افراد بسیاری از تمرین های منحصر به کارگاه های آموزشی استقبال می کنند. این افراد معمولا مدعی هستند که چون وقت پیدا نمی کنند که این اصول (به عنوان مثال، اصول ارتباط موثر) را در زندگی واقعی تمرین کنند در نتیجه به تمرین های سرکلاس روی می آورند.

این کار اشتباهی است چرا که قرار نیست شما در این کلاس زندگی کنید!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید