داستان مردی که راه میرفت و پول در می آورد!

0

چرا نگاه شبکه ای مهمه؟

نگاه شبکه ای اهمیت بسیار زیادی دارد. کسی که نگاه شبکه ای داشته باشد می تواند کل شبکه را ببیند و روابط آشکار و پنهان، مهم و غیر مهم، درجه یک و درجه دوی بین عناصر را شناسایی کند. در نتیجه می تواند نقاط گلوگاه را برای حل مسائل پیدا کند.

نکته جالب این است که معمولا راهکارهایی که توسط نگاه شبکه ای کشف می شوند، در ابتدا نامربوط به مشکل به نظر میرسند. یعنی در نگاه اول انسان متوجه ارتباط این راه حل با مشکل مذکور نمی شود.

برای درک بهتر این موضوع، در این نوشتار یک خاطره و داستان قدیمی را برایتان بازگو میکنم.

مردی که راه میرفت و پول در می آورد

حدودا بیست ساله بودم که با فرد عجیبی آشنا شدم. او مدعی بود که راه می رود و پول در می آورد. کنجکاو شدم و دو سه روزی با او همراه شدم و تا از کار او سر در بیاورم.

در دو روز اول، او فقط به مغازه های و کارخانه های مختلف میرفت و با دوستانش صحبت میکرد و چای می نوشید. روز سوم به یک کارخانه رفت. گویا از یک ماه قبل نیز به آنجا رفته بود و با آنها قراردادی بسته بود.

قرارداد با کارخانه

او صورت های مالی چند ساله گذشته کارخانه را بررسی کرده بود. در آن زمان حدودا درآمد ماهانه آن کارخانه 10 میلیون تومان بود. این آقا هم قراردادی نوشته بود که درآمد کارخانه را به 20 میلیون تومان افزایش دهد و در عوض 30 درصد این افزایش درآمد را خودش دریافت کند.

این پیشنهاد برای صاحبان کارخانه نیز جذاب بود. چرا که آنها خودشان قادر به افزایش ده درصدی درآمد هم نبودند!

آن روز که من همراه او به کارخانه رفتم، روزی بود که بررسی های آن آقا به اتمام رسیده بود و آمده بود تا چک سی درصد خودش را دریافت کند و راهکارهای افزایش درآمد را به آنها تحویل دهد.

راهکارهای عجیب افزایش درآمد کارخانه

این آقا روی یک کاغذ چند راهکار به ظاهر نامربوط به بحث فروش و درآمد را روی کاغذ نوشت. از قبیل:

عوض کردن جای نگهبان اتاق سوم، عوض کردن رنگ یکی از دیوارها، نصب پنجره روی یک دیوار دیگر و …

چند ماه بعد، من پیگیر نتایج حاصل درآن کارخانه شدم و متوجه شدم که راهکارهای به ظاهر عجیب او واقعا جواب داده و درآمد کارخانه مطابق قرارداد افزایش یافته است.

راز کار این مرد چه بود؟

در واقع این آقا تفکر سیستمی قدرتمندی داشت. نگاه سیستمی به او کمک میکرد تا تاثیر یک نگهبان را در سرنوشت 20 تا مهندس اندازه بگیرد! نگاه شبکه ای به او میکرد تا تاثیرات را سریع متوجه شود.

تقویت این نگاه در زندگی خود ما هم چندان کار پیچیده ای نیست. شما هم می توانید به عنوان یک تمرین نتایج هر کدام از کارهایی که در روز انجام میدهید را یادداشت کنید تا متوجه تاثیرات و ارتباطات آنها بشوید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید