فناوری آسیب شناسی یک تشکیلات

0

سطوح آسیب را مشخص کنید

پیش از هر چیز اجازه بدهید به این پرسش پاسخ بدهیم که «آسیب» چیست؟

به طور کلی، آسیب ها موانعی هستند که در مسیر تحقق هدف جلوی ما را می گیرند و یا اینکه به ریشه ها آسیب می زنند. برای اینکه به راحتی مفهوم آسیب و سطوح آسیب را شناسایی کنیم، آسیب های وارده به یک درخت را بررسی می کنیم:

ممکن است بارش تگرگ موجب ریختن شکوفه های درخت شود، یا اینکه یک آفت به ریشه درخت صدمه بزند، شاید هم یک توفان بیاید و کل درخت را بکند و با خودش ببرد!

همانطور که در این مثال دیدیم، آسیب ها سطوح مختلفی دارند. توجه کنید که در آسیب شناسی توجه به این سطوح بسیار مهم است.

آسیب های احتمالی موجود در یک تشکیلات

لطفا چند ثانیه با خودتان فکر کنید که در یک تشکیلات چه آسیب هایی می تواند وجود داشته باشد؟

البته ممکن است پاسخ هایی که شما به این پرسش می دهید برآمده از تصورات شما باشد. لازم است در تشکیلات قرار بگیرید تا به راستی آسیب های موجود در آن را شناسایی کنید.

اگر خودتان در یک تشکیلات مشغول به کار شوید احتمالا متوجه می شوید که این موارد می توانند در یک تشکیلات آسیب محسوب شوند:

  • اینکه نتوانید درست حرف خودتان را بزنید
  • رو در بایستی داشتن
  • صداقت نداشتن
  • صبور نبودن
  • درست نبودن نیت
  • عدم همدلی
  • بی نظمی
  • کج فهمی
  • شرایط افراد را در نظر نگرفتن
  • و ….

چطور آسیب های موجود در یک خانواده را شناسایی کنیم؟

هدف ما این است که شما به فناوری شناسایی آسیب های موجود در یک جمع دسترسی پیدا بکنید. بنابراین اگر شما به این فناوری دست پیدا کنید می توانید آسیب های موجود در خانواده را نیز شناسایی کنید.

به عنوان مثال، اینکه در خانواده نقش ها را ندانیم و نقش پدر و مادر درست فهم نشویم یک آسیب است.

فناوری شناسایی آسیب ها

اگر می خواهید آسیب های موجود در یک مساله را شناسایی کنید، باید «هدف ها»، «مبانی و مفاهیم» و «روش های» آن موضوع یا مساله را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر شما بخواهید به آسیب شناسی انقلاب اسلامی بپردازید، یک بخش از این آسیب شناسی مربوط به مفاهیم است، بخش دیگر مربوط به روش ها و بخش سوم زیر مجموعه فرایند و ساختارها است.

منظور ما از فناوری شناسایی آسیب ها نیز دقیقا همین فرمول سه سطحی شناسایی آسیب بود که می توانید از آن برای شناسایی آسیب ها در مصادیق مختلف استفاده کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید