من دچار حسادت شدید هستم!

0

پرسش شما:

من دچار حسادت شدید هستم. لطفاً کمکم کنید!

پاسخ:

حسادت یکی از بزرگترین دشمنان انسان هاست چرا که باعث ترمز گرفتن انسان می شود. حسادت در انسان رکود ایجاد می کند و او را کوچک می کند.

اگر شما متوجه وجود حسادت در خودتان شده اید یک قدم جلوتر از سایرین هستید چرا که بسیاری از افراد نسبت به حسادت خودشان آگاه نیستند و متوجه نیستند که ریشه بسیاری از مشکلاتی که تجربه می کنند همین حسادت است.

ریشه حسادت چیست؟

تصور کنید دو نفر در یک اتاق نشسته اند. اگر تنها یک بطری آب معدنی در این اتاق وجود داشته باشد، هر دو نفر دوست دارند زودتر آن آب را بردارند، چرا که میدانند اگر دیگری آن آب را بردارد، سر خودشان بی کلاه می ماند. اما اگر در همین اتاق دو  بطری آب معدنی وجود می داشت هیچ کدام یک از این دو نفر حساسیتی روی برداشتن آن نداشتند.

ریشه حسادت هم دقیقاً همین است. ما حسادت می کنیم چون فکر می کنیم چیزی که سهم ما بوده به دیگری رسیده است. ریشه حسادت این است که ما فکر می کنیم این هستی کوچک است؛ فکر می کنیم اگر نعمتی قسمت دیگری شد، ما به آن نعمت نمی رسیم!

راهکار درمان حسادت چیست؟

اگر می خواهید حسادت خودتان را درمان کنید باید اعتقاد به رزاق بودن و حکیم بودن خداوند را در خودتان تقویت کنید. اگر شما خداوند را رزاق و خزائن الهی را وسیع بدانید و آگاه باشید که این هستی حساب شده عمل می کند، درک می کنید که هر نعمتی که به دیگری داده می شود، سهم خود او بوده است و کسی نمی تواند سهم شما را تصاحب کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید