پول بزرگ یا دل بزرگ؟

0

ثروت زیاد و خانه بزرگ …

امروز شاهد افراد زیادی هستیم که می خواهند به مردم ثروتمند شدن و کسب ثروت زیاد را بیاموزند. سوای از میزان کاربردی بودن این آموزش ها، گاهی این سوال برای برخی از افراد پیش می آید که اصلاً آیا داشتن ثروت زیاد و خانه بزرگ خوب است یا بد؟

آیا ما می توانیم چنین درخواست هایی از خداوند داشته باشیم؟ داشتن چنین ثروت هایی به سود ماست یا به ضرر ما؟

خانه بزرگ به شرط دل بزرگ

ایرادی ندارد که شما از خداوند خانه بزرگی بخواهید؛ داشتن خانه بزرگ خوب است اما به شرطی که دل بزرگی هم داشته باشید!

از خداوند بخواهید که خانه های بزرگی به همه ما بدهد اما توفیق باز شدن درهای آن خانه به روی دیگران را نیز به ما ببخشد.

همیشه به خاطر داشته باشید که خانه بزرگی که درِ آن به روی سایرین بسته باشد، فرد صاحب خانه را کوچک می کند.

ثروت به شرط شناخت وظیفه

ما باید از خداوند بخواهیم که دل بزرگی به ما بدهد تا بتوانیم از ثروت بزرگ درست استفاده کنیم. باید از خداوند بخواهیم که خودش در دل ما بنشیند و بگوید که چه کسی را به خانه و سفره خودمان دعوت کنیم.

امیدواریم که خداوند کمک بکند تا ما وظیفه خودمان را خوب بشناسیم و هوشیارانه در مسیر آن حرکت بکنیم. تنها در این صورت است که داشتن ثروت زیاد در مسیر رشد و تعالی ما قرار می گیرد.

نگاه جدید به ثروت

شاید حرف هایی که در این نوشتار گفته شد در دنیای امروز که همه توجه ها صرفاً به افزایش عددی ثروت مادی است، عجیب باشد. توصیه می کنیم که شما این سخنان را به عنوان یک نگاه جدید و متفاوت در نظر بگیرید و به آنها فکر کنید.

اگر می خواهید نگاه گسترده تری به ثروتمند شدن از این بُعد داشته باشید، می توانید مجموعه نوشتارهای سبک زندگی اقتصادی در همین وب سایت را مطالعه کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید