چرا حضرت علی (ع) ثروتمند ماند؟

0

ثروتمند مردن خوب است یا بد؟

عده ای شعار می دهند که اگر شما فقیر به دنیا بیایید تقصیری ندارید اما اگر فقیر بمیرید تقصیر خودتان است؛ عده دیگری نیز می گویند که ثروتمند مردن افتخاری ندارد، بلکه انسان باید ثروتمند زندگی کند.

نظر شما چیست؟ سعادت و ثروت واقعی انسان در کدام مورد است؟ ثروتمند زندگی کردن یا ثروتمند مردن؟

پاسخ ما این است: هیچکدام!

تفاوت حضرت علی با قارون در چیست؟

تفاوت حضرت علی با قارون های تاریخ در این است که آنها ثروتمند از دنیا رفتند در حالی که حضرت علی (ع) ثروتمند زندگی کردند و ثروتمند ماندند؛ بله! ثروت واقعی در این است که حضرت علی (ع) نمردند بلکه تا ابدیت ماندند. ثروت واقعی انسان در استمرار او است.

استمرار ثروت است

گفتیم که ثروت واقعی یک انسان در استمرار داشتن او است؛ یعنی انسان چیزی را بکارد که تا ابد جاری باشد. صدقه جاریه یک ثروت مهم و بزرگ است. اگر می خواهید صاحب ثروت واقعی بشوید مصداق های صدقه جاریه را پیدا کنید و به آنها بپردازید.

انسان ثروتمند کسی است که در زندگی خودش صدقه جاریه زیادی داده است؛ مثلا یک نفر چاه آبی را کنده که تا صدها سال مردم از آب آن چاه مصرف می کنند. البته این تنها یک مثال مادی از صدقه جاریه بود، از میان صدقه های جاریه معنوی نیز می توانیم به نوشتن کتابی که تا هزاران سال دل مردم را زنده می کند، تربیت یک فرزند که به جامعه خدمت می کند و یا تربیت کردن شاگردی که دلهای انسان های دیگر را احیا می کند اشاره کنیم.

انسان بسازید

گفتیم که یکی از مصداق های معنوی صدقه جاریه، تربیت شاگرد یا شاگردانی است که تا سال ها، دل های مردمان را احیا می کنند؛ بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که ثروتمند واقعی کسی است که بتواند انسان بسازد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید