چطور تشکیلات یک درک توحیدی در جهان ایجاد می کند؟

0

چرا در جمع، ظرفیت ها شکل می گیرد؟

در جمع ها باید ظرفیت سازی شکل بگیرد. زمانی که قرار باشد شما عهده دار ده نفر دیگر بشوید، مجبور می شوید که ظرفیت خودتان را افزایش دهید.

سیستمی را تصور کنید که هر فرد، رشد خودش را در رشد یک جمع پنج نفری می بیند. این پنج نفر هم رشد خودشان را در شش تا جمع پنج نفری می بینند. این شش گروه هم میدانند که باید رشد خودشان را به یک مجموعه ارائه دهند. این مجموعه نیز تصمیم دارد در جامعه یک نقشی آفرینی انجام دهد.

به اندازه ای که این خط شفاف ترسیم شود، هر فرد نیازهای بهتری را شناسایی می کند.

نیاز انسان را به حرکت در می آورد

همانطور که می دانید، آن چیزی که انسان را به حرکت در می آورد «نیاز» است و مجموعه باید در ابتدا نیاز را به صورت محسوس به انسان نشان بدهد و بعد آن نیاز را تامین کند.

در حوزه فردی سه نیاز عمده وجود دارد که باید تامین بشود. انسان ها نیاز دارند تا یک هندسه کلی پیدا بکنند؛ به همین منظور، ظرفیت انسان ها باید در سه حوزه فکر، قلب و عمل مشخص بشود.

در حوزه فکر، فرد نیاز دارد که یک بنیاد فکری درست داشته باشد. در حوزه قلب باید ایمان فرد شکل بگیرد. در حوزه اقدام نیز باید طرح ریزی فرد درست باشد.

اگر مجموعه این سه پاسخ برای فرد مشخص شود، در مرحله بعد او وارد حوزه تعاملات می شود.

سطح تعاملات

در سطح تعاملات، باید ارتباطات، روحیه شناسی و تعامل های فرد درست بشود. این بستر همچنان ارتقا میابد تا به مرحله اجتماع برسد.

در سطح اجتماع نیز بحث ترکیب، تبدیل، ساختارسازی، شبکه سازی و توسعه میدانی تشکیلات مطرح می شود.

تشکیلات و شکل گیری توحید

شکل گیری توحید سه قسمت دارد: فرد، جامعه، جهان هستی

در ابتدا باید توحید در فرد شکل بگیرد و بت های درون او شکسته شود. در مرحله بعد باید توحید در اجتماع شکل بگیرد و در آخرین مرحله توحید در نظام هستی شکل می گیرد.

هر کدام از این مراحل منشاء خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. یعنی برای رسیدن به مرحله تمدن سازی به یک هندسه فکری نیاز داریم. انسانی که هنوز شرک در وجود خودش دارد نمی تواند بیاید به سراغ تمدن سازی.

نقش تشکیلات نیز دقیقا در همین قسمت است. تشکیلات تلاش می کند به فرد نشان بدهد که گیر او در کجاست. مثلا فرد تشخیص می دهد که در وجودش موحد نیست و پراکندگی دارد.

اینکه افراد بتوانند در تشکیلات این گیرها و ایرادات را تشخیص دهند می تواند خیلی کمک بکند به تقویت زنجیره توحید در فرد، اجتماع و جهان هستی.

این یک درک از توحید است که می تواند مبنای تشکیلات باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید