چگونه با گذشته خود برخورد کنم؟

0

از لنز کدام دوربین به زمان می نگرید؟

برای رسیدن به چشم انداز باید با زمان مواجه شویم. این بسیار مهم است که شما از چه منظری به زمان نگاه می کنید؟ برای نیل به این هدف، باید فرمول ها را بشناسیم. بخشی ازین فرمول ها در کتابها معرفی شده، اما بخش اصلی آن در وجود «خود» ماست و باز اصلی ترینِ همین بخش در مراجعه به «گذشته» ماست.

و رسیدگی به چند سوال مهم:

چه کار کردم؟ چگونه زندگی کردم؟ چه طرحی داشتم؟

این بهترین مواجهه ما با گذشته است ، همراه با کشف و استخراج تجربیات.

زمینه سازی برای آینده

حتما قبول دارید که اکثر ما مواجهه مان با حال، آینده و گذشته اصولی نیست. در زمان حال، تاسف گذشته را می خوریم، ایکاش های بی حاصل، ذهن ما را اشغال میکند و درگیری های فکری آن قلب مان را کدر میکند، وسعت ما را کم میکند ‌و اینها باعث می شود لحظه ما از بین برود و کاشت مناسب برای آینده نداشته باشیم و چون نداریم برای آینده نگران می شویم و به این شکل هر سه زمان خود را خراب می کنیم.

مواجهه ما با گذشته، زمینه ساز مواجهه با حال و آینده است

اگر می خواهید چشم انداز را خوب بفهمید این، سه زمان را حس کنید. با هدف کشف تجربه ها، به گذشته نگاه کنید و این زنجیره متصل را حفظ کنید و اگر اشراف پیدا کردید صاحب زمان خواهید شد.

صیاد ماهری شوید

به اسکله بروید، قایق تان را به آب بیندازید و در دریای دیروز پارو بزنید. با هر موج، تور بیندازید و در و گوهر شکار کنید. اگر از دریای دیروز تان چیزی دریافت کردید، سرمایه ای ارزشمند برای آینده خواهید داشت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید