چگونه فاصله بین دانسته های خود و اعمالمان را کاهش دهیم؟ – قسمت دوم

0

آنچه داریم کجاست؟

مبحث امروز را با یک تمرین مهم آغاز می کنیم.

ذهن ما پر از دریافت هاست . بیایید یکبار وضعیت موجود را از نظر دانایی در مباحث مختلف دسته بندی کنیم . بنویسید :

  • درباره مباحث عقیدتی چه می دانید ؟
  • درباره حوزه های توسعه فردی چطور ؟
  • در مباحث اجتماعی؟
  • مهارت های مختلف اقتصادی؟
  • مهارت های تفکر ؟

سرفصل بندی کنید و مجموعه آن چیزی را که بعنوان دانش ، بینش و نگرشِ مفهومات و معلومات دارید دسته بندی کرده و وضع موجود را هم شناسایی کنید.

مهارت نان پختن را یادتان هست؟

بررسی وضعیت دانایی و تهیه دفترچه ای که قبلاً گفتیم (حاوی آموخته های شما به زبان خودتان)، این دو مسئله بسیار مهم هستند و زمینه هایی را فراهم میکند که ما بتوانیم به آنچه می دانیم عمل کنیم و در بستر زمان اراده مان را تقویت کنیم.

فاصله ها را کم کنیم؟

برای اینکه رابطه دانایی ها و توانایی های مان را مشخص کنیم، و بتوانیم فاصله بین آنچه می دانیم و آنچه عمل می کنیم را کاهش دهیم، لازم است به سازماندهی برسیم . و برای این منظور بنویسید که:

چه چیزهایی بلدید؟

و به چه دردی می خورند؟

یعنی مبتنی بر نیاز آنها را یادداشت کنید .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید