3 نعمت بیرونی شما

0
تمرین های خودآگاهی

تمرین:

مجموعه دارایی ها، فرصت ها و نعمت های بیرونی خودتان را بررسی کنید و سه مورد از آنها را بنویسید.

شرح تمرین:

دارایی ها و نعمت های بیرونی شما می تواند شامل دوستان، محیط، تحصیلات، منطقه جغرافیایی، تکنولوژی های در دسترس، امکانات مالی و یا شرایط شغلی شما باشد.

البته امکانات بیرونی انسان به این چند نمونه محدود نمی شود. نعمت ها و دارایی های بیرونی شما شامل تمام نعمت های شما به جز نعمت های درونی تان (مانند تفکر، سلامتی، اراده و …) می باشد.

برای انجام این تمرین، بر روی کاغذ یا به صورت ذهنی مجموعه این نعمت های بیرونی خودتان را مرور کنید و در نهایت سه مورد از آنها را به انتخاب خودتان روی یک کاغذ بنویسید.

برای هر نعمت از خودتان سوال بپرسید

در مرحله بعد باید در مورد هر کدام از این سه نعمت یا فرصت بیرونی خودتان، مجموعه ای از سوالات را طرح کنید. این سوالات به شما کمک می کنند که نسبت به ابعاد و مزایای این دارایی ها بیش از قبل آگاه شوید و نحوه استفاده خودتان از آنها تا به امروز را تحلیل کنید. نمونه ای از این پرسش ها را در اینجا مشاهده می کنید:

  • من با این نعمت ها چه کار کرده ام؟
  • با این نعمت ها چه کارهایی می توانستم بکنم؟
  • از این فرصت ها و نعمت ها چه استفاده های مثبتی کرده ام؟
  • از این دارایی ها چه استفاده های منفی ای کرده ام؟
  • چه ضعف هایی در برخورد با اینها داشتم؟
  • چه موانعی سر رشد اینها گذاشتم؟
  • چگونه اینها را بارور کردم؟

چرا این تمرین را انجام می دهیم؟

انجام این تمرین از سه منظر می تواند برای شما مفید باشد.

توجه شما به نعمت های زندگی تان، می تواند تفکر مثبت را در شما تقویت کند.

به یادآوردن دارایی و فرصت هایتان موجب خودآگاهی شما می شود.

و تفکر در دارایی ها و ابعاد و زوایای استفاده از آنها قدرت تفکر شما را تقویت می کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید