انواع جمع ها را بشناسید: تشکل و سازمان

0

مقدمه

سلام. همانطور در مقالات قبلی سلسله نوشتار تشکیلات اشاره کردیم، برای شناخت بهتر تشکیلات و چیستی آن ابتدا به معرفی انواع جمع ها می پردازیم تا تفاوت جمع هایی مانند گروه، سازمان و تشکل را با تشکیلات بشناسیم.

در این نوشتار به تعریف تشکل ها و سازمان ها و بررسی تفاوت آنها با تشکیلات می پردازیم.

تشکل، یک تیم ساختارمند!

در نوشته قبل تیم ها را تعریف کردیم. اگر تیم ها بخواهند حرکت و فعالیت شان را بیشتر ساختارمند کنند، یک تشکل شکل می گیرد. حالا اگر این تشکل ساختارمندتر و بزرگتر بشود در نهایت یک سازمان شکل می گیرد.

سازمان

در هر سازمان، هم یک چرخه فرایندی انسانی وجود دارد و هم یک چرخه تیمی. سازمان ها هم در واقع نوعی تیم هستند. البته با پیچیدگی های بیشتر.

معمولا خروجی سازمان ها خیلی بزرگتر از خروجی تیم ها است. به علاوه، در تیم ها تعامل اعضا با هم بیشتر از تعامل افراد در سازمان است در نتیجه احتمال اینکه هر یک از اعضا از کارهای قسمت های دیگر تیم مطلع شوند بیشتر از سازمان است.

بر خلاف تیم ها، در سازمان های بزرگ اکثر همکاران از کارهای یکدیگر باخبر نیستند. ممکن است شما وارد یک اداره شوید و ببینید که دو همکار که در کنار یکدیگر کار می کنند از کار هم باخبر نیستند. یعنی در سازمان ها، اعضا اغلب به کار یکدیگر کاری ندارند. اتفاقا اگر یک نفر از اعضا پیگیر راه انداختن کار مردم باشد و مثلا کار همکارش که مرخصی است را انجام دهد، احتمالا برایش گران تمام خواهد شد.

حتی اگر این کار را با هماهنگی هم انجام بدهد، بعد از چند بار تکرار شدن این ماجرا بقیه فکر می کنند که حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است!

اکثر تشکل ها «سازمان» هستند!

وقتی با این مبنا گروه ها را میسنجیم در میابیم که اکثر تشکل هایی که «تشکیلات» نامیده می شوند در واقع «سازمان» هستند. یعنی برای آنها یکسری کارهای تعریف شده و تعدادی هدف وجود دارد. اما نمی توان آنها را تشکیلات نامید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید