فرد اصالت دارد یا اجتماع؟

0

سلام. به نظر شما فرد اصالت دارد یا اجتماع؟

می توانیم این سوال را کمی ملموس تر کنیم: به نظر شما باید افراد درست شوند تا جامعه درستی داشته باشیم و تمرکز ما باید روی افراد باشد یا اینکه باید اجتماع درست شود تا تک تک افراد اصلاح شوند و اجتماع است که اهمیت دارد؟

این یک پرسش مهم و بنیادی در زمینه مباحث تربیت و تربیت اجتماعی است که در این نوشتار به پاسخ آن می پردازیم

سه دیدگاه نسبت به فرد و اجتماع وجود دارد

نسبت به اصالت فرد و اجتماع، سه دیدگاه کلی وجود دارد:

اصالت فرد

در این دیدگاه، اصلا اجتماع موضوعیت ندارد و هر فرد باید به خودش فکر کند. شهید مطهری در کتاب هایشان به این دیدگاه پرداخته اند که می توانید مطالعه بفرمایید.

اصالت جامعه

این دیدگاه، اصلا برای فرد ارزش قائل نیست. عمده مباحث این دیدگاه را می توان در بحث مهندسی اجتماعی یافت. مهندسی اجتماعی می گوید که آدم ها مهم نیستند، شما باید اجتماع را درست کنید. چرا که اگر اجتماع را درست کنید، آدم ها هم خودشان در این اجتماع اصلاح میشوند.

مهندسی فرهنگی

در زمینه اصالت فرد یا اصالت اجتماع، مقام معظم رهبری مبحث مهندسی فرهنگی را مطرح نمودند. مهندسی فرهنگی ترکیب اصالت فرد و اصالت اجتماع هست. یعنی فرد در جامعه حل نمی شود. فرد خودش هویتی دارد و این افراد با این هویت وقتی در اجتماع قرار می گیرند، یک هویت جمعی ایجاد می کنند که زمینه ساز امت اسلامی است.

نتیجه گیری

تمدن اسلامی از شکوفایی آدم هایی به دست می آید که در اجتماع با هم ترکیب شده اند. اما این ها باید تربیت اجتماعی درستی داشته باشند که به این ترکیب رو بیاورند.

یعنی هم باید فرد خودش به غنا برسد و هم فرد تربیت اجتماعی درستی دیده باشد تا بتواند در کنار افراد دیگر اجتماع صالحی را تشکیل دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید