فرزندتان را حریص کنید!

1

چرا باید در علم حریص باشیم؟

امام علی (ع) در خطبه ای معروف به خطبه حمام، چند ویژگی را برای متقین بیان کرده اند. یکی از این ویژگی ها حریص بودن در علم است.

با استناد به همین بیان حضرت علی (ع)، ما باید بکوشیم فرزندانمان را در علم آموزی حریص تربیت کنیم. اما چطور می توانیم این حرص را در فرزندمان ایجاد کنیم؟

ریشه حرص کجاست؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم که ریشه حرص چیست؟ ریشه حرص در فقر است. یعنی انسان ها برای آن چیزی که در آن فقر و نیاز دارند حرص می زنند.

اگر من حرص پول را زدم یعنی نیاز خودم را در پول تشخیص دادم؛ این یعنی من نیازم را اشتباه فهمیده ام. پول به اندازه ای که نیازهای زندگی را کفاف دهد نیاز است و حرص زدن برای مقدار بیشتر آن اشتباه است. حرص زدن برای این موارد، نشان دهنده این است که ما وجود خودمان را بد معنا کرده ایم.

ملاک موفقیت برای شما کدام است؟

چند وقت پیش در یک مجله، خانه های ثروتمندترین افراد جهان را می دیدم. مثلا خانه یک نفر آنها هفت تا حمام دارد. حالا به نظر شما این چه تفاوتی را ایجاد می کند؟ چه مزیتی دارد که یک خانواده 4 نفره در خانه ای زندگی کنند که مثلا نه تا دستشویی داشته باشد.

آیا اینها ملاک موفقیت هستند؟ اگر من حرص دنیا را میزنم در حقیقت دارم خودم را معنا میکنم. ما با انتخاب هایمان خودمان را ترجمه می کنیم! انتخاب های انسان ها، ترجمه قیمت آنهاست. هر انتخاب ما نشان دهنده بخشی از فکر، ظرفیت و خواست ماست.

حرص در علم با شناخت روح خود

اما این مطالب در باب شناخت روح انسان چه ارتباطی با حرص در یادگیری دارد؟

امام علی میفرمایند که ما اگر خودمان را خوب بشناسیم، در میابیم که روح ما آنقدر وسیع است که ما هرچقدر تغذیه اش کنیم پر نمی شود. تغذیه روح هم فقط استراحت و رفاه نیست.

ما انسان های بسیاری را دیده ایم که در اوج رفاه هستند اما روح شان آرام نیست. یکی از مهمترین راه های تقویت روح این است که ما در یادگیری حریص باشیم.

در پایان لازم است اشاره کنیم که حضرت علی (ع) در سخن دیگری می فرمایند که دو گروه از افراد حریص هیچ وقت سیر نمی شوند. دسته اول افرادی هستند که حرص دنیا را می زنند و دسته دوم افرادی هستند که حرص علم را می زنند.

پس اگر شما بتوانید به فرزندتان کمک کنید تا با شناخت بزرگی ظرفیت روح خودش در مطالعه و یادگیری حریص شود، این حرص او ادامه دار می شود.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید